O-STA

Kreativni center Čuk pridobil uporabno dovoljenje

Velenje, 23. marec 2021 - Mestna občina Velenje je prejšnji teden pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za Kreativni center Čuk, na naslovu Stari trg 11 v Starem Velenju. V okviru projekta CTN Stari trg 11, ki je v zaključni fazi, smo na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije staro stavbo, ki so jo mnogi poznali po gostinskem lokalu Čuk, porušili in zgradili novo. Poimenovali smo jo Kreativni center Čuk in je namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. V prihodnjih dneh bomo stavbo uradno prevzeli.

V marcu smo objavili tudi Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem. Prijave na razpis, ki je objavljen na www.velenje.si, so možne do 29. marca. Kreativni center Čuk bo valilnica številnih novih kreativnih idej in projektov, nove dejavnosti pa bodo spodbudile utrip revitaliziranega starega mestnega jedra.

Na povezavi:https://youtu.be/3xkF-AZwhpM si lahko ogledate video podiranja stare in izgradnje nove stavbe. Na povezavi: https://kuula.co/share/collection/7YhHD?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=1&logosize=117 pa se lahko po novem Kreativnem centru Čuk tudi virtualno sprehodite.

Vrednost projekta znaša 1.559.397 evrov (ddv je zajet), sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj je 986.936,12 evra, sofinanciranje proračuna Republike Slovenije: 246.734,03 evra in 325.726,85 evra smo zagotovili iz proračuna Mestne občine Velenje.

Pošiljamo fotografijo nove stavbe.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje