O-STA

Turistične izkušnje pridobivajo na terenu!

V času izvajanja pouka na daljavo so bili dijaki turistične smeri programa Gastronomija in turizem Šole za storitvene dejavnosti ŠC Velenje prikrajšani zlasti za terenske vaje, ki zajemajo tudi praktične nastope. Po vrnitvi dijakov nižjih letnikov v šole smo nekatere ure praktičnega pouka izvedli na terenu. "Učilnico smo preselili" na amfiteater ob promenadi, kjer je sekretarka Turistične zveze Velenje in lokalna turistična vodnica Marija Brložnik dijakom na primerih iz domačega okolja predstavila vlogo različnih deležnikov pri sooblikovanju turistične ponudbe. Po predstavitvi, v kateri so aktivno sodelovali dijaki, je sledil prikaz različnih tematskih vodenj po Velenju. Velenje kot najmlajše mesto v Sloveniji ponuja zanimive zgodbe, ki jih lahko različnim segmentom obiskovalcev približamo na privlačne načine. Poleg podajanja zgodb, povezanih z rudarji, z izgradnjo mestnega središča in največjim otroškim festivalom v Sloveniji, so dijaki spoznali, da je pri izvedbi vodenih ogledov pomembno tudi vključevanje udeležencev in njihovo aktivno sodelovanje, kar prispeva k intenzivnejšem doživljanju obiskane destinacije. V prihodnjih tednih se bodo v sklopu terenskih vaj dijaki sami preskusili v vlogah lokalnih turističnih vodnikov.

Približuje se tudi najpomembnejši izziv za dijake zaključnih letnikov - Poklicna matura. Ena izmed štirih obveznosti, ki jih mora kandidat, ki zaključuje srednje strokovno izobraževanje opraviti, je četrti predmet, ki se izvaja individualno ali skupinsko po projektni metodi dela. Gre za povezovanje strokovne teorije in prakse, pri čemer dijaki izkazujejo poklicne in ključne kompetence z izdelavo izdelka ali opravljanjem storitve. Določeni turistični produkte, ki jih snujejo dijaki, vsebujejo potencial dejanske uresničitve. Skupina dijakinj 4. letnika pripravlja usnjarsko pustolovščino na Dvorcu Gutenbuchel v Ravnah pri Šoštanju. Zamislile so si "sobo pobega", v kateri bi učenci spoznavali preteklost dvorca in pomen usnjarske dediščine za mesto Šoštanj. Njihovi sošolki bosta za 4. predmet predstavili izbrane tradicionalne običaje. S tem bi radi mlajšim generacijam predstavili, kakšne običaje so imeli njihovi stari starši in kako se običaji spreminjajo skozi čas. Skupina dijakinj pripravlja turistični program za Francijo, nad katero se navdušujejo tudi skozi učenje tujih jezikov, saj se poleg angleškega in nemškega jezika učijo tudi francoski jezik. Trije dijaki, ki so se poleti udeležili vojaškega tabora "MORS in mladi", želijo povezati njihov priljubljen simulacijski šport airsoft in doživetje vojaškega tabora v zanimiv produkt - doživljajski tabor v okolici Velenja, kjer se bodo udeleženci pomerili v vojaških veščinah.

Dijakinji 4. letnika Tjaša Pristovšek in Tea Čerenak pripravljata za 4. predmet prav posebej voden ogled z animacijo za najmlajše obiskovalce, ki jo bosta izvedba s pomočjo lutk. Izdelali sta lutki prepoznavnih simbolov Velenja - Pike Nogavičke in krtka Ligija. Slednja bosta na izbranih točkah v mestnem središču skozi izbran in najmlajšim prilagojen dialog v mesecu aprilu nasmejala skupino vrtčevskih otrok. Z oblikovanjem doživetja se bosta dijakinji urili v javnem nastopanju in pripovedovanju zgodb najmlajšim skupinam obiskovalcev. O svojem izvirnem produktu, ki v Velenju ali širše ni bil izveden, Sta Tjaša in Tea povedali: "Sva mladi turistični navdušenki. V projektih, ki jih v šoli ustvarjava, zmeraj razmišljava izven okvirjev in povezujeva turizem z glasbo, igro in umetnostjo, kar predstavlja doživeto animacijo za obiskovalce. Najmlajšim bova skozi lutkovno animacijo predstavile izbrane zgodbe našega mladega mesta. Otroke bosta vodila Pika Nogavička in Krtek Ligi. Ustavili se bomo pri Kulturnem domu, Titovem spomeniku, kipu Nestla Žganka in pri rudarju. Komunikacija z otroci bo potekala na zelo preprost način in bo polna zabavnih rim in anekdot. Na vodenju bo Pikino pravilo, da pravil ni!" Tjaša in Tea sta ob nedavnem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov posneli iskriv napovednik vodenja, ki si ga je vredno ogledati na portalu Youtube pod naslovom: "Pika in Ligi na potepu po Velenju." in je aktualnem tudi ob nedavnem 12. svetovnem dnevu lutkovnega gledališča in lutk.


Marko Gams

Šola za storitvene dejavnosti

Šolski center Velenje

Povezava na film - https://www.youtube.com/watch?v=nkuK6MdzvAM