O-STA

Do 31. marca podaljšan rok za zbiranje ponudb za najem hišk ob Velenjskem jezeru

Velenje, 25. marec 2021 - Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem smo podaljšali do 31. marca 2021. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.velenje.si (Javne objave). Odpiranje ponudb za najem štirih lesenih hišk v velikosti 8 m2, ki jim pripada funkcionalno zemljišče v izmeri 40 m2, bo 31. marca 2021 ob 12. uri v prostorih Mestne občine Velenje.

Lesene hiške s funkcionalnim zemljiščem oddajajmo v najem za določen čas, in sicer za obdobje od 15. aprila do 1. oktobra 2021. Hiške stojijo na atraktivni lokaciji ob Velenjskem jezeru in se oddajajo za prodajo sadja in zelenjave, pekovskih in drugih izdelkov, hitre prehrane, pijače in sladoleda. Ponudnik lahko poda ponudbo samo za eno leseno hiško v velikosti 8 m2 s funkcionalnim zemljiščem v velikosti 40 m2, za katero znaša izhodiščna najemnina 250 evrov (brez DDV). V najemnino so vključeni stroški porabe vode, strošek električne energije pa se plačuje po porabi.

Za resnost ponudbe je potrebno najkasneje do 30. marca 2021 do 12. ure vplačati varščino. Ponudba bo pravočasna, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 31. marca 2021 do 10. ure na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Zainteresirani ponudniki lahko dodatna pojasnila dobijo pri sodelavcu Mestne občine Velenje Bojanu Prelovšku od ponedeljka do petka med 8. in 13. uro na telefonski številki 051 303 530.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje