O-STA

Iščemo arhitekturne rešitve za gradnjo stanovanj za starejše na Žarovi 12

Velenje, 25. marec 2021 - Z javnim povabilom iščemo arhitekturne rešitve in projektanta za gradnjo novega objekta na Žarovi 12, ki bo namenjen stanovanjem za starejše občane. Obstoječi objekt, ki je bil zgrajen leta 1920, je v slabem stanju, zato je predviden za rušenje. Odločili smo se, da zgradimo nov objekt, ki bo prilagojen bivanju starejših, saj bi bili stroški obnove starega objekta višji. Danes je v objektu šest stanovanj, od katerih so tri zasedena in tri prazna. Najemnikom bomo pred porušitvijo zagotovili primerna nadomestna stanovanja. Prvim trem ponudnikom idejne rešitve, ki bodo pri točkovanju dosegli najvišje število točk, bomo podelili nagrade, in sicer 3.000 evrov, 2.500 evrov in 2.000 evrov.

V novem objektu se predvideva 8 do 10 stanovanjskih enot s kletjo, namenjenih bivanju ene (30 m2) oziroma dveh oseb (50 m2). Enote bodo prilagojene tudi invalidom (širša vrata, dvigalo ipd.) in jih bomo oddali v neprofitni najem. Iščemo projekt, ki bo dolgoročno vzdržen, tako z vidika stroškov gradnje in uporabe kot stroškov vzdrževanja, ki bo omogočal kvalitetno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam, ki bo racionalen s čim manj izgubljenimi površinami, arhitektura pa bo stanovalcem in okolju prijazna.

Občina se bo s projektom prijavila na razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za soinvestitorstvo in posojilo, zato je pri načrtovanju nujno potrebno upoštevati vse pogoje glede standardov in postavljenih pravil za projektiranje in gradnjo oskrbovanih stanovanj. Želimo si, da se k idejni zasnovi pristopi celovito s pogledom na celotno zemljišče in ne samo na objekt, saj je poleg vseh arhitekturnih rešitev potrebno izdelati tudi rešitve zunanjih ureditev, dostopov do objekta, ureditev parkirišč, ureditev zunanjosti kot prostora, namenjenega druženju, zasaditev, ob upoštevanju vseh omejitev in zahtev, prilagojenih invalidom in starejšim.

Javno naročilo male vrednosti za projekt Izdelava projektne dokumentacije večstanovanjski objekt Žarova 12 je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave); rok za oddajo konceptnih predlogov je 21. aprila 2021, rok za oddajo ponudb pa 5. maja 2021.

Fotografiji objekta prilagamo.