O-STA

Dodatna radarska ohišja na željo krajanov in za večjo prometno varnost

Velenje, 2. april 2021 - V Mestni občini Velenje smo v teh dneh že postavili novo radarsko ohišje na Goriški cesti. V naslednjem tednu bosta ohišji postavljeni tudi v krajevnih skupnostih Šentilj (na cesti skozi Ložnico) in Vinska Gora (Bevče). Dodatna radarska ohišja bodo postavljena na pobudo predsednikov krajevnih skupnosti in krajanov, s ciljem izboljšanja varnosti v cestnem prometu.

Lokacije, kjer so radarska ohišja že postavljena, so: Kidričeva cesta (pri Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda Velenje), Cesta Simona Blatnika, Partizanska cesta (pri železniški postaji v Pesju), Šaleška cesta, cesta med krožiščem pri Skalci in naseljem Selo.

V Mestni občini Velenje z veseljem ugotavljamo, da se je število prekoračitev dovoljene hitrosti bistveno zmanjšalo, prav tako pa se je zmanjšalo število prometnih nesreč na cestah, kjer hitrost vozil nadziramo z radarjem. Verjamemo, da bomo z dodatnimi radarskimi ohišji še povečali varnost v cestnem prometu.

Voznike opozarjamo, naj vozijo previdno, strpno, predvsem pa v skladu s predpisi.