O-STA

Univerza v Ljubljani med 1,9 % najboljših univerz na svetu na lestvici CWUR

Center for World University Rankings (CWUR) objavi vsako leto akademsko lestvico univerz z vsega sveta. Univerza v Ljubljani se na lestvici 19.788 univerz za obdobje 2021-2022 uvršča med 1,9 odstotkov najboljših. CWUR je objavil rezultate v ponedeljek, 26. aprila 2021, na spletni strani https://cwur.org/.

Letos je Univerza v Ljubljana uvrščena na naslednja mesta:

- svetovna lestvica: 374. mesto

- regionalna lestvica (Evropa): 160. mesto

- državna lestvica: 1. mesto

- lestvica kakovosti izobrazbe: -

- lestvica zaposljivosti nekdanjih študentov: -

- lestvica kakovosti fakultet: -

- lestvica raziskovalne uspešnosti: 345. mesto

- skupna ocena: 75,6

CWUR objavlja največjo akademsko razvrstitveno lestvico univerz z vsega sveta. Razvrščanje je edinstveno, saj:

· se za vse štiri glavne stebre, na katerih temelji metodologija razvrščanja (kakovost izobrazbe, zaposljivost nekdanjih študentov, kakovost fakultet in raziskovalna uspešnost), uporabljajo objektivni kazalniki brez opiranja na ankete in predložene podatke univerz;

· je enak poudarek na učnem okolju in raziskavah;

· je 19.788 univerz razvrščenih glede na akademsko uspešnost.

O metodologiji

CWUR za razvrstitev svetovnih univerz uporablja naslednjih sedem objektivnih in robustnih kazalnikov, razvrščenih v štiri področja:

1) kakovost izobrazbe, ki se meri s številom nekdanjih študentov univerze s pomembnejšimi mednarodnimi nagradami in priznanji glede na velikost univerze (25 %);

2) zaposljivost nekdanjih študentov, ki se meri s številom nekdanjih študentov univerze, ki so na vodilnih delovnih mestih v največjih svetovnih družbah, glede na velikost univerze (25 %);

3) kakovost fakultet, ki se meri glede na število fakultetnega osebja, ki je prejelo večje mednarodne nagrade in priznanja (10 %);

4) raziskovalna uspešnost:

- raziskovalni izložek, ki se meri na podlagi skupnega števila raziskovalnih člankov (10 %);

- visokokakovostne publikacije, ki se merijo na podlagi števila raziskovalnih člankov, objavljenih v najuglednejših revijah (10 %);

- vpliv, ki se meri na podlagi števila raziskovalnih člankov, objavljenih v zelo vplivnih revijah (10 %);

- citati, ki se merijo na podlagi števila zelo pogosto citiranih raziskovalnih člankov (10 %).

O CWUR

CWUR (Center for World University Rankings) je vodilna svetovalna organizacija, ki državam in univerzam ponuja nasvete glede politik, strateška spoznanja ter svetovalne storitve za izboljšanje izobraževalnih in raziskovalnih rezultatov. CWUR objavlja vplivno globalno razvrstitveno lestvico univerz, ki je znana po objektivnosti, preglednosti in doslednosti ter ki ji zaupajo študenti, akademiki, administrativno osebje univerz in državne organizacije po vsem svetu.