O-STA

Več kot milijon evrov za delovanje gasilcev

Velenje, 4. maj 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je včeraj s predstavniki sedmih prostovoljnih gasilskih društev podpisal pogodbe o javni gasilski službi za leto 2021 v skupni višini 1.044.000 evrov. Večino sredstev bomo namenili za delovanje poklicnih gasilcev, izgradnjo heliporta, nakup opreme in vzdrževanje gasilskih domov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je predstavnikom prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) zahvalil za izjemen doprinos k zagotavljanju varnosti in zaščite ljudi ter njihove lastnine. Izpostavil je odlično medsebojno sodelovanje in visok nivo komunikacije. Posebej se jim je zahvalil tudi za uspešno prilagajanja na razmere v času epidemije ter vso pomoč in podporo, ki so jo nudili.

Mestna občina Velenje bo v skladu z zakonodajo letos v višini več kot milijon evrov financirala izvajanje javne službe. Znaten del sredstev namenjamo za delovanje 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje. Letos bomo sofinancirali nakupe kar treh gasilskih vozil, in sicer za PGD Škale, PGD Šalek ter PGD Velenje. V načrtu je izgradnja heliporta pri Gasilskem domu Velenje, precejšen del sredstev pa namenjamo za nakup opreme ter vzdrževanju gasilskih domov.

Prostovoljna gasilska društva opravljajo številne naloge: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, naloge zaščite in reševanja ob poplavah in drugih vremenskih ujmah, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine ter druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. PGD Velenje opravlja tudi naloge enote širšega pomena in posreduje ob prometnih nesrečah ter nesrečah z nevarnimi snovmi.

Ob današnjem mednarodnem dnevu gasilcev vsem gasilcem iskreno čestitamo!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje