O-STA

Poročilo o napredku za doseganje cilje spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

71 % družb še ne dosega ciljev iz pobude 40/33/2026

V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija obdobno spremljamo kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in borznh družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.

Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in 33 % v NS in upravi skupaj.

Pred vami je poročilo o napredku v obdobju od 1.1. do 31.04.2021, v katerem predstavljamo 12 družb, ki so v tem obdobju imele spremembe v sestavi teh organov in prikazujemo njihovo doseganje ciljev iz pobude:

  • 4 družbe so napredovale - izmed njih 3 zdaj dosegajo oba cilja iz pobude: 40 % žensk v NS in 33 % žensk v upravi in NS skupaj (40/33) - Casino Portorož, NLB, Geoplin;
  • 8 družb je ohranilo spolno sestavo organov nespremenjeno in le 3 izmed njih dosegajo ciljno zastopanost žensk 40/33 - Cetis, Infra, Sava Re;
  • nobena družbe v tem obdobju ni nazadovala.

V poročilu nas je zanimalo tudi stanje v vseh 56-ih družbah iz pobude 40/33/2026 na dan 30. 04. 2021. Izračunali smo, da jih le 29 % (16 družb) že danes dosega ciljno spolno zastopanost 40/33, 71 % (40 družb) teh ciljev še ne dosega, med njimi jih je kar tretjina (13 družb) brez spolne raznolikosti.

Predstavljamo vam 16 družb, ki že danes dosegajo ciljno spolno raznolikost 40/33:


ZGD-1K, ki je stopil v veljavo konec februarja, je pomembno zaostril določbo glede politike raznolikosti organov vodenja in nadzora, saj smo v Sloveniji načela, ki so bila doslej v Slovenskem kodeksu upravljanja javnih delniških družb, prenesli v zakonodajo. Če se stanje na tem področju ne bo izboljšalo, pa je velika verjetnost, da bomo po vzoru drugih članic EU dobili poseben zakon, ki bo družbe obvezal k imenovanju manj zastopanega spola v uprave in nadzorne svete.

Z željo, da bi nam s pobudo 40/33/2026 uspelo doseči spremembe in da zato posebnega zakona ne bi potrebovali, vas pozdravljam!


izvršna direktorica
mag. Irena Prijović