O-STA

V teku aktivnosti za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja

Velenje, 24. maj 2021 - Vodstva Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Komunalnega podjetja Velenje so aktivna pri preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki mora biti zanesljiv, ekonomsko in okoljsko vzdržen ter v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. V sklopu Območnih razvojnih programov SAŠA regije so projekta "Zelena transformacija Komunalnega podjetja Velenje: Prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji z VN-elektrodnima kotloma" in "Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline", ki sta ključnega pomena za prihodnost ogrevanja prebivalcev Šaleške doline, prijavili za pridobitev sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Če bo Vlada Republike Slovenije predčasno zaprla Premogovnik Velenje in tako ukinila obstoječ toplotni vir, zahtevamo, da bo nudila vsestransko podporo (tudi finančno) pri izvedbi nadomestnega daljinskega ogrevanja z energetskim virom, ki bo okoljsko dolgoročno sprejemljiv in stroškovno ne bo dodatno bremenil uporabnikov toplotne energije.

Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki trenutno temelji na viru toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, kot osnovni energent pa se uporablja lignit iz Premogovnika Velenje, je energetsko učinkovit in že zadostuje kriteriju, da je najmanj 75 % proizvedene toplote na letnem nivoju pridobljene iz soproizvodnje toplote (v našem primeru je to 100 %), vendar je gorivo fosilnega izvora. V naslednjih letih bo potrebno sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline preurediti in omogočiti tako vključitev obnovljivih virov energije (OVE) kot dodatnih proizvodnih virov ter omogočiti shranjevanje energije. Sistem ogrevanja moramo prilagoditi za delovanje pri nižjih obratovalnih temperaturah, kar zajema prilagajanje sistema uporabnikom, prilagoditev toplotnih postaj, modernizacijo cevovodov ter načrtovanje razvoja sistema na način, ki bi poleg trenutnega centralnega vidika omogočil tudi možnost postavitve razpršenih virov, ki bi jih nato povezali v enoten sistem. Na ta način bi lahko v prvi fazi do leta 2025 na letnem nivoju dosegli še do cca 20 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije. S predvideno proizvodnjo toplotne energije iz sistemov, ki uporabljajo OVE, bi se v prvi fazi po pripravljenih analizah zmanjšali izpusti CO2 na glavnem viru (Termoelektrarna Šoštanj) na letnem nivoju za okvirno 25.000 ton.

Že v preteklosti so v Komunalnem podjetju Velenje načrtovali uporabo alternativnih virov za proizvodnjo toplotne energije, vendar so finančne analize pokazale, da bi bila takšna proizvodnja bistveno dražja od trenutne s premogovnim virom. Vendar cene emisijskih kuponov, deleže katerih moramo plačevati za toplotno oskrbo, rastejo, posledično naraščajo tudi stroški. Pred leti smo namreč za CO₂ kupone za toplotno oskrbo namenili 0 evrov, po sedanjih ocenah je ta strošek 4 milijone evrov. Če bi ta strošek prenesli na gospodinjstva in gospodarstvo, bi se cena ogrevanja znatno povišala. To predstavlja veliko breme za Komunalno podjetje Velenje. Zato smo že večkrat predlagali, da bi bili v Šaleški dolini oproščeni plačevanja kuponov za toplotno oskrbo ali pa, da bi znotraj Sklada za podnebne spremembe Republike Slovenije poiskali model, ki bi omogočal, da bi se finančna sredstva vračala v dolino. Predlagali smo tudi, da bi sredstva iz sklada porabili za obnovo obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, ki bi prinesla zmanjšanje izgub in porabe premoga ter dokazano čistejši zrak. Nerazumno in nesmiselno je, da bi morala Šaleška dolina pri ceni toplotne energije plačati tudi delež za emisijske kupone, katerih sredstva so namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada po vsej Sloveniji.