O-STA

Zmaga gimnazijk iz ljutomerske gimnazije na mednarodnem statističnem tekmovanju 4. Evropske statistične igre

Dijakinji z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sta zmagali na mednarodnem tekmovanju iz poznavanja statistike. V kategoriji 14-16 let sta naredili najboljši 2 minutni video na temo "Informacije in dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, preplavljenem s podatki". Njun uspeh sta dopolnili dijakinji Gimnazije Kranj, ki sta se v kategoriji 16-18 let uvrstili na 4. mesto.

Zmagovalni video v starostni skupini 14-16 let - ekipa TEGLZAROŽE, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer: https://youtu.be/tqCFa73ncW4

Četrto uvrščeni video v starostni skupini 16-18 let - ekipa PLAN_XY, Gimnazija Kranj: https://youtu.be/Ar9e4iwak84

Kakšno tekmovanje so Evropske statistične igre?
Evropske statistične igre so mednarodno tekmovanje za srednješolce, ki ga je Statistični urad RS v sodelovanju z Eurostatom in Statističnim društvom Slovenije letos organiziral četrtič. Na tekmovanju se sodelujoči dijaki in njihovi mentorji seznanijo s statistiko in uradnimi statističnimi viri ter preizkusijo v različnih veščinah statistične pismenosti: v reševanju različnih statističnih problemov, v iskanju podatkov in pri pripravi statistične analize. Ob tem spoznajo številne zanimive podatke o Sloveniji in evropskih državah, imajo pa tudi možnost uporabiti različna programska orodja za obdelavo in vizualizacijo podatkov.

Evropski finale
Na finale 4. Evropskih statističnih iger se je uvrstilo več kot 11.000 dijakov iz 16 evropskih držav. V dveh starostnih kategorijah se je med sabo pomerilo 61 ekip. V sklepnem delu tekmovanja je bila njihova naloga pripraviti video na temo "Informacije in dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, preplavljenem s podatki". Letos je mednarodno žirijo najbolj navdušil izdelek ekipe TEGLZAROŽE z ljutomerske gimnazije, v katerem je ta izvirno in zabavno prikazala moč dezinformacij. V skupini starejših dijakov se je s 4. mestom zelo izkazala tudi ekipa PLAN_XY s kranjske gimnazije.

Tekmovanje v Sloveniji
Pred evropskim finalom so vse sodelujoče države organizirale državna tekmovanja. V Sloveniji je Statistični urad RS v sodelovanju s Statističnim društvom izvedel tekmovanje na šolski in državni ravni. Na tekmovanje se je prijavilo 297 ekip oziroma 756 dijakov iz 46 srednih šol pod mentorstvom 63 učiteljev. Primerjava podatkov o prijavah po državah kaže, da smo bili v Sloveniji po številu prijavljenih dijakov na tekmovanje, preračunano na število mladih v starostni skupini 15-19 let, ponovno v ospredju (8 dijakov na 1.000 prebivalcev, starih 15-19 let), sledijo Ciper (5) in ter Hrvaška in Norveška (vsaka po 3).

Vse o 4. Evropskih statističnih igrah lahko preberete na povezavi www.stat.si/igre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.