O-STA

SURS novica: Svetovni dan varstva okolja (1. 6. 2021)

Spoštovani,

SURS je ob svetovnem dnevu varstva okolja pripravil posebno objavo:

61 % tekočih izdatkov za varstvo okolja namenjenih za ravnanje z odpadki
Svetovni dan varstva okolja (1. 6. 2021)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povzetek:
V letu 2019 je bilo za investicije v varstvo okolja namenjenih 243 milijonov EUR. Tekoči izdatki za varstvo okolja so znašali 686 milijonov EUR. Največji delež izdatkov je bil namenjen za ravnanje z odpadki.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9559

Veseli bomo, če boste predstavljene podatke uporabili v katerem od svojih prispevkov.


© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstoječe elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge predstavljajo poslovno skrivnost in so namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli razkrivanje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Najnovejši statistični podatki so na voljo na www.stat.si.

This email and any attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It is strictly forbidden to disclose, distribute or copy the content of this message. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this email and then delete it from your system. The latest statistical data are available at http://www.stat.si/StatWeb/en/home.