O-STA

Marko Pritržnik vodja Urada za družbene dejavnosti

Velenje, 3. junij 2021 - Marko Pritržnik je s 1. junijem prevzel vodenje Urada za družbene dejavnosti, ki opravlja naloge s področja negospodarskih javnih služb ter drugih družbenih dejavnosti.

Od leta 2008 je bil direktor Mladinskega centra Velenje, pred tem je opravljal delo učitelja geografije, zgodovine, državljanske vzgoje in etike, ljudskih plesov in turistične vzgoje.

Mladinski center Velenje je v času njegovega vodenja postal primer dobre prakse sodelovanja mladinskih organizacij in prejel več državnih priznanj, med drugim leta 2020 tudi repliko priznanja jabolko navdiha za prostovoljno delo v boju proti epidemiji s strani predsednika Republike Slovenije. Novi direktor Mladinskega centra Velenje je postal Janko Urbanc, dosedanji direktor Zavoda eMCe plac.