O-STA

Vabilo_posvet Univerza in država

Spoštovani,

vabimo vas na spletni posvet

Univerza in država,

ki bo v sredo, 9. junija 2021, med 10.00 in 12.00 (povezava ZOOM).

Uvodne razmisleke bodo prispevali rektor prof. dr. Igor Papič

ter nekdanja rektorja zasl. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik in prof. dr. Ivan Svetlik.

Razpravo bo povezoval prof. dr. Rado Bohinc, avtor nedavno izšle monografije Univerza in država, ki podrobneje analizira visokošolsko zakonodajo ter sodno prakso in odločbe Ustavnega sodišča na navedenih področjih. Utemeljuje pomembnost posebnega zakona, ki bo univerzo urejal ločeno.

Na Univerzi v Ljubljani želimo z razpravo osvetliti družbeni položaj univerze v veljavni zakonodaji, s poudarkom na razmerju med univerzo in državo ter na uresničevanju njene ustavno zagotovljene avtonomnosti. Posebej bodo predstavljena odprta vprašanja visokošolske zakonodaje, dosedanja izhodišča Rektorske konference Republike Slovenije o Zakonu o univerzi - še posebej pravni status univerze, notranja razmerja med članicami, financiranje univerze, razvoj človeških virov ter položaj visokošolskih učiteljic, učiteljev in raziskovalk, raziskovalcev kot javnih uslužbenk, uslužbencev ter razmerja med univerzo in trgom dela.

Razmislek o družbenem položaju univerze je del praznovanja 60-letnice Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Vljudno vabljeni.