O-STA

V Žalcu podeljena občinska priznanja za leto 2021

Na fotografiji župan Janko Kos s prejemniki priznanj (z desne): Stanislav Veniger, Jolanda Železnik, Tatjana Razboršek Rehar, predstavnik Društva tabornikov rod bistre Savinje Šempeter v Savinjski dolini, Tomaž Lenart, Slavko Ivezić, Uroš Krk, Liljana Ježovnik Jančič, Martina Jurjovec in Vid Blagotinšek. Avtor fotografije: Tone Tavčer.

Med najbolj pomembne dogodke v zgodovini našega okolja, ki so okrepili pomen Žalca v slovenskem prostoru, sodi II. slovenski tabor, ki je tu potekal 6. septembra 1868.

Ta dan je postal praznik Občine Žalec. Tako je v ponedeljek, 6. septembra 2021 v Domu II. slovenskega tabora Žalec potekala slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo priznanj.

O delu Občinskega sveta in skupnih dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in skupinam:

Grb Občine Žalec za leto 2021 sta prejeli:

MARTINA JURJOVEC IZ PETROVČ

za njeno dolgoletno prizadevno izvajanje socialnih in humanitarnih programov v Medobčinskem društvu invalidov Žalec ter aktivni prispevek k medgeneracijskemu druženju v občini

LILIJANA JEŽOVNIK JANČIČ IZ MIGOJNIC

za njeno dolgoletno prizadevno delo na področju društvenih dejavnosti in prostovoljstva

Plaketo Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BISTRE SAVINJE ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

ob 25 letnici delovanja in za dosedanje uspešno delo.

VID BLAGOTINŠEK IZ ŽALCA - za njegovo dolgoletno aktivno, predano in uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Žalec.

SLAVKO IVEZIĆ IZ PERNOVEGA - za njegov izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, za uspehe na področju vzgoje mladih športnikov in za spodbujanje zdravega načina življenja starejših.

JOLANDA ŽELEZNIK IZ KASAZ - za njeno aktivno delo, spodbujanje delovanja ljubiteljske kulture, kulturnih dejavnosti ter medijskega delovanja v občini.

Značko Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

UROŠ KRK - za uspešno vodenje podjetja.

DR. TOMAŽ LENART - za strokovno in razvojno naravnano delo na področju socialnega varstva.

TATJANA RAZBORŠEK REHAR - za njen celostni prispevek pri razvoju Občine Žalec.

STANISLAV VENIGER - za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Republike Slovenije.

Kulturni program so obogatili učenci in učitelji glasbene šole Risto Savin Žalec; vokalisti David Marinšek, Tinkara Pfeifer in Ana Logar, violončelistka Lara Lhotse Videc, violinistka Petra Kreča, Katja Jazbinšek na flavti in Alina Jezernik Širca na klavirju ter njihovi profesorji: Biljana Ann Novak, Melita Estigarribia Villasanti in Tjaša Gorišek Regoršek.

Obiskovalce je pozdravila Godba Zabukovica, prireditev je povezovala Nastija Močnik, sceno je oblikovala Breda Bračko.

Od 19.30 ure dalje pa se je praznovanje prestavilo k Fontani piv Zeleno zlato, kjer je občinstvo s koncertom ogrela in spravila na noge letošnja ambasadorka fontane pevka Alya.