O-STA

BREZPLAČNI WEBINAR: Predstavitev predloga sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe

PRIJAVA

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije v okviru javne razprave na webinarju predstavljata najpomembnejše spremembe Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in bo nadomestil do sedaj veljavnega iz leta 2016.

Posodobljen kodeks poleg redakcijskih in nomotehničnih popravkov vsebuje tudi pomembne vsebinske spremembe, ki so predstavljene v preambuli kodeksa in po posameznih načelih v obrazložitvi sprememb kodeksa. Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb. V okviru webinarja predstavljamo Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017-2019.

Program 10.00 - 11.30

  • Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017-2019
  • Predlog sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Predavatelji

- mag. Katarina Dvorski, članica strokovnega sveta, Združenje nadzornikov Slovenije
- Lea Peček, svetovalka uprave za pravne zadeve, Modra zavarovalnica, d. d.
- Urška Podboršek, vodja pravne službe, Sektor za upravljanje trgov, Ljubljanska borza, d. d.
- mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije
- Aleš Vahčič, direktor Pravne pisarne, Zavarovalnica Triglav, d.d.
- mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo, Vezjak svetovanje, d. o. o.

Še niste naš član?

Do konca leta poravnate le pristopnino 40 EUR!

Z včlanitvijo boste poleg nižjih kotizacij za izobraževanja in udeležbe na brezplačnih članskih dogodkih pridobili tudi številne druge koristi članstva kot so: dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov, gradiv in posnetkov z različnih izobraževanj ter hitre strokovne pomoči za člane. Pravočasno boste obveščeni o novostih s področja korporativnega upravljanja, strokovnih stališčih ZNS, odprtih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah ter o odgovorih, ki smo jih kot strokovno pomoč zagotovili drugim članom. > VSE PREDNOSTI ČLANSTVA

Poznate še koga, ki bi ga sporočilo zanimalo?
Združenje nadzornikov Slovenije

Dunajska 128a, Ljubljana (Slovenia)
T: 01/53 08 640