O-STA

Pomen in pomoč pri dvojni karieri športnikov

Septembra praznujemo Mednarodni dan univerzitetnega športa, Evropski teden športa in Dan slovenskega športa, ki vsi promovirajo in spodbujajo telesno aktivnost in zdrav način življenja, poseben pomen pa tudi razvoji in pomoči dvojne kariere športnikov.

LJUBLJANA, 24. september 2021 - Včeraj se je odvil državni praznik slovenskega dneva športa, v Ljubljani in na Bledu je potekala otvoritev evropskega tedna športa, 20. septembra pa smo obeležili tudi mednarodni dan univerzitetnega športa. Poleg splošne promocije telesne aktivnosti in zdravega načina življenja, pa naj izpostavimo tudi pomen dvojne kariere športnikov in športnic, ki združujejo uspehe na športnem in akademskem področju, ter pomoči in podpore, ki je pri tem potrebna.

Med 20. in 22. septembrom je v Lisboni na Portugalskem potekala 18. konferenca organizacije European Athlete Student (EAS), posvečana tematiki dvojne kariere športnikov. V uvodnem delu kongresa je med drugimi poročala tudi direktorica Direktorata za šport pri MIZŠ, dr. Mojca Doupona in povedala, da je dvojna kariera športnikov ena glavnih tem predsedovanja EU poleg evropskega modela športa in vseživljenjske telesne aktivnosti. Cilj normativne ureditve dvojne kariere vrhunskih športnikov je usmerjen v pridobivanje poklica ter izkušenj na delovnem mestu, ki po končani športni karieri pomembno prispevajo k uspešnemu vstopu na novo karierno pot.

Predstavitve in študije na konferenci EAS 2021 so na splošno pokazale pozitiven trend združevanja vrhunskega športa z izobraževanjem in zaposlitvijo. V sklopu konference je s podporo štipendije Bengt Nybelius za leto 2021, asist. Nataša Verk s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavila prispevek na temo dvojne kariere športnikov v organizacijskem kontekstu, specifično z vidika zaposlovalcev oz. tržnih znamk, vezano na Erasmus+ projekt BRAVA-DC (Brand Value Alignment through Dual Career).

Dr. Laura Capranica iz Univerze v Rimu "Foro Italico" ter Viktorija Pečnikar Oblak iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani sta predstavili izobraževalni portal, namenjen predvsem staršem in skrbnikom otrok z dvojno kariero. Izobraževalna platforma EMPATIA je bila v procesu skupne gradnje razvita v okviru partnerstva Erasmus +, ki ga financira EU in se imenuje Izobraževalni model za starše športnikov-študentov (ang. Education Model for Parents of Athletes in Academics). Projekt vodi Univerza v Ljubljani, pri postavitvi portala je sodelovalo skupno deset partnerjev, univerz in športnih ustanov iz šestih držav članic: Francije, Irske, Italije, Malte, Portugalske in Slovenije z izkušnjami in raziskavami na področju dvojne kariere na nacionalni ravni in na ravni EU. Želimo si, da izobraževalni portal EMPATIA postane koristen in praktičen pripomoček za uspešno dvojno kariero vrhunskih športnikov.

Dogodke in projekte promovirata tudi Evropska univerzitetna športna zveza (EUSA) z EUSA institutom. EUSA je pridružena članica Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU), uradna parterica kampanj Evropske komisije #BeActive in #HealthyLifestyle4All ter projektna partnerica Slovenskega olimpijskega komiteja (OKS).

Več informacij:

www.eusa.eu, office@eusa.eu, 01 256 00 56


--
EUSA Communications
communications@eusa.eu