O-STA

Evropski program vodenja za ženske in pripadnike etničnih manjšin v športu iFlipp

Iflipp projekt
Evropski program vodenja za ženske in pripadnike etničnih manjšin v športu iFlipp

Med septembrom in novembrom 2022 se bo na Nizozemskem in v Sloveniji odvijal evropski program usposabljanja iFlipp, ki stremi h krepitvi in izboljšanju vodstvenih sposobnosti žensk in pripadnikov etničnih manjšin, ki delajo v nogometu in športu. Program bo udeleženke in udeležence podpiral, da postanejo zagovornice in zagovorniki za spremembe v svojih organizacijah.

Program usposabljanja je odlična priložnost za ženske in pripadnike_ce etničnih manjšin, da se udeležijo dveh srečanj s strokovno podkovanimi ljudmi iz področja športa, poslovnega razvoja in družbenih sprememb, ki bodo pomagali udeležencem in udeleženkam postati boljši vodje in izzvati prevladujoče izključujoče prakse in neenakosti.

Delavnica bo podprla nastajajoče vodje pri pripravi osebnega in poklicnega razvojnega načrta ali organizacijskega načrta za spremembe.


Kdo se lahko prijavi?

1. Osebe ženskega spola ali pripadniki etnične manjšine

2. Osebe z vsaj 1-letnimi izkušnjami z delom v športu

3. Osebe, ki se lahko tekoče sporazumevajo v angleškem jeziku

4. Osebe, ki se bodo lahko udeležile obeh terminov usposabljanja in občasnih online sestankov med usposabljanji

5. Osebe, ki bodo lahko pripravile osebni/strokovni ali organizacijski načrt

6. Osebe, ki živijo v državi EU ali Združenem kraljestvu


Za prijavo na Vodstveni program izpolnite naslednji obrazec:

https://forms.gle/vKLgxXpJTpHU43EU7
Kako se prijavite?

1. Do 26. junija 2022 izpolnite prijavnico.

2. V tednu med 27. junijem in 3. julijem se bodo s prijavljenimi izvajali intervjuji prek aplikacije Zoom.

3. Izbrane udeleženke_ce bomo obvestili do 9. julija. V primeru sprejema v program prosimo, da svoje mesto na tečaju potrdite do 17. julija 2022.

Več informacij o pozivu v angleškem jeziku:

https://www.eusa.eu/register-for-the-european-football-leadership-programme-for-women-and-ethnic- minority-people


Podrobnosti o programu iFlipp

Program usposabljanja poteka v dveh terminih:

1. Delavnica spretnosti - 3 dni na Nizozemskem med 7. in 10. septembrom 2022 [aktivnosti bodo potekale 8., 9. in 10. septembra]

Delavnica spretnosti bo zagotovila splošen vpogled v ovire za vključevanje v športno vodenje, učinkovite politike za spremembe in razvoj vodstvenih veščin. Udeleženke_ci bodo nato izbrali, katerega dela se bodo udeležili v nadaljevanju:


(a) osebni/profesionalni razvoj ali

(b) organizacijske spremembe.
Udeleženke_ci bodo imeli možnost izbrati temo, ki ji bodo sledili, sodelovali bodo v bolj specifičnih

delavnicah spretnosti na podlagi teh tem, na primer:
(a) Osebni/profesionalni razvoj: samorefleksija in vrednotenje, izgradnja mrež, napredovanje v karieri itd.

(b) Organizacijske spremembe: kako ustvariti notranje spremembe v organizaciji, pridobiti podporo vodstvenih ekip, razviti zagovorniške kampanje itd.

Udeleženke_ci bodo med delavnico spretnosti oblikovali strategijo za spremembo svojega strokovnega razvoja ali znotraj svoje organizacije. Te strategije se bodo izvedle pred drugim usposabljanjem.


2. Prihodnji razvoj - dan in pol v Sloveniji, med 16. in 18. novembrom 2022 [aktivnosti bodo potekale 17. in 18. novembra]

- Delavnica o prihodnjem razvoju bo priložnost za razmislek o napredku, doseženem v strategiji sprememb vsake_ga udeleženke_ca in za njeno posodobitev s pomočjo strokovnjakov. Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o prihodnji podpori preko evropske mreže in vrstniških podpornih sistemov.

Program usposabljanja je brezplačen, stroški za prevoz, prehrano in prenočišče se krijejo iz projekta.

Evropski nogometni program vodenja je del projekta iFlipp, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, in ga izvajajo Mreža FARE, Organizacija Hawar.help, Organizacija Integrated Dreams, Univerza v Rotterdamu, Portugalska nogometna zveza, Malteška nogometna zveza in EUSA institut, podpira pa ga tudi Evropska nogometna zveza (UEFA).

iFlipp projekt se osredotoča na inovativno vodenje v nogometu in športu nasploh, s poudarkom na vključevanju skozi prakse in politike. Gre za triletni projekt, s katerim želimo povečati in izboljšati vodstvene sposobnosti žensk in etničnih manjšin v nogometu ter širše v športu, vključujoče vodstvene prakse na nacionalni in evropski ravni.