O-STA

SZJ_Veliki slovensko-madžarski slovar

Veliki slovensko-madžarski slovar.JPG
rektor prof. dr. Gregor Majdič.JPG
mag. Júlia Bálint Čeh.JPG
dr. Simon Krek.JPG
dr. Iztok Kosem.JPG

Ljubljana, 20. oktobra 2021 - Na Univerzi v Ljubljani je potekala predstavitev ob objavi prve različice Velikega slovensko-madžarskega slovarja, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Slovar predstavlja pomemben mejnik slovenskega dvojezičnega slovaropisja in slovenskega slovaropisja nasploh, saj predstavlja integralni del Digitalne slovarske baze, na podlagi katere bo mogoče izdelati nove enojezične in večjezične vire ter druge aplikacije.

Temeljni dvojezični slovar je finančno in organizacijsko zahteven projekt, ki nastaja od septembra 2018, financira pa ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) z namenskimi sredstvi. Pri izdelavi Slovarja sodeluje ekipa, ki jo sestavljajo leksikografi, prevajalci, lektorji in terminologi, pomembno vlogo pa imajo tudi računalniški jezikoslovci in programerji. Izkušena interdisciplinarna ekipa skrbi, da slovar sledi trendom in dognanjem sodobnega slovaropisja, tako z vidika metodologije kot tehnološke podprtosti. Na dogodku so o izdelavi Velikega slovensko-madžarskega slovarja spregovorili dr. Simon Krek, vodja Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, dr. Iztok Kosem, vodja projekta in mag. Júlia Bálint Čeh, urednica Velikega slovensko-madžarskega slovarja. Podporo izjemnemu projektu je izrazil tudi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Slovar predstavlja pomemben mejnik slovenskega dvojezičnega slovaropisja, pa tudi slovenskega slovaropisja nasploh, saj predstavlja integralni del Digitalne slovarske baze, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in na podlagi katere bo mogoče izdelati nove enojezične in večjezične vire, pa tudi druge aplikacije.

Veliki slovensko-madžarski slovar je rastoči slovar, kar pomeni, da se bodo nova gesla dodajala v rednih časovnih intervalih.

Veliki slovensko-madžarski slovar nastaja v okviru Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, ki je enota, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik. Viri in orodja Centra so praktično uporabni in prek spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Center za jezikovne vire in tehnologije deluje v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze. Mrežo sestavljajo infrastrukturni centri, ki omogočajo specializirano tehnično, instrumentalno, ekspertno in informacijsko podporo raziskovalnim in infrastrukturnim skupinam naše univerze, njeni pedagoški dejavnosti ter uporabnikom izven Univerze. Center za jezikovne vire in tehnologije nudi tovrstno podporo v zvezi z jezikovnimi viri in jezikovnotehnološkimi orodji za slovenščino.