O-STA

Razširili pokopališče Škale

Sporočilo za javnost

Velenje, 21. oktober 2021 - Z razširitvijo pokopališča smo pridobili dodatne površine, v okviru katerih smo uredili žarni zid in prostor za raztros pepela. Postavili smo tudi dve fontani ter uredili ekološki prostor in kanalizacijo odpadnih vod.

Zaradi potreb po novih pokopnih mestih smo želeli v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj urediti nov del pokopališča v Škalah. Obstoječa prosta grobna mesta bi zadostovala le še za naslednji dve leti. Ker do sedaj ni bilo na razpolago žarnega zidu in prostora za raztros pepela, smo se odločili za ureditev novega dela pokopališča v Škalah. Razširitev pokopališča v velikosti cca 100 x 15 metrov smo izvedli južno od že obstoječega.

V okviru II. faze ureditve pokopališča Škale smo zgradili 4 oporne zidove višine do 1,7 metra ter skupne dolžine 60,5 metra. Na novo smo zagotovili primerne pogoje za žarni pogreb. Izgradili smo žarni zid v skupni dolžini 12 metrov ter skupni višina 1,7 metra. Žarne so razporejene v dve vrsti po 20 niš, kar znaša skupaj 40 žarnih niš. Na zahodnem delu pokopališča je urejena zelenica premera 2,5 metra za raztros pepela. Ureditev pokopališča zajema še 40 klasičnih družinskih grobov in 60 žarnih grobnih mest.

V sklopu projekta smo na vzhodnem in zahodnem delu postavili dve fontani, ki imata vodovodno napeljavo in urejeno odvodnjavanje. Na južnem delu platoja je ekološki prostor za smeti, ki je s treh strani obdan z ograjo.

Vrednost investicije, II. faza ureditve pokopališča Škale, je znašala 118 tisoč evrov (brez DDV). Izvajalec del je bil Viljem Rošer, s. p.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana
T: 03 8961 700

........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.