O-STA

V mesecu požarne varnosti župan sprejel gasilce

Velenje, 22. oktober 2021 - Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci je v mesecu požarne varnosti sprejel predstavnike gasilcev. Zahvalil se jim je za njihov izjemno pomemben prispevek pri zagotavljanju varnosti občanov in premoženja.

Župan Peter Dermol je na srečanju poudaril, da je naša skupna naloga uspešno soočanje z izzivi sodobnega časa in da poskušamo biti pri reševanju težav še boljši. Naša želja je, da omogočimo najboljšo možno storitev tistim, ki so pomoči potrebni. Izrazil je ponos, da smo v širšem okolju prepoznani kot primer dobre prakse tudi pri zagotavljanju gasilskih storitev in organiziranosti gasilske službe. Gasilci so v preteklem obdobju naredili veliko dobrega in zgledno skrbeli za varnost naših občanov in premoženja, za kar se jim je še posebej zahvalil.

Mestna občina Velenje v letošnjem letu za izvajanje javne gasilske službe namenja več kot milijon evrov. Financiramo plače 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje (letos dve novi zaposlitvi, v prihodnjem letu načrtujemo še eno), nakup opreme, vzdrževanje gasilskih domov in sofinanciramo nakup kar treh gasilskih vozil. Letos smo namenu predali večnamensko ploščad pri Gasilskem domu Velenje, ki je uporabna za usposabljanje gasilcev in tudi za pristajanje helikopterja, ko bo to potrebno.

Za vzdrževanje gasilskih domov letos namenjamo 50.000 evrov, in sicer za asfaltno podlago in adaptacijo vhoda v Škalah, za toplotno izolacijo stolpa v Velenju, za hidroizolacijo garaže v Pesju, za sanacijo tlakov garaž v Bevčah, za novo garderobo in strešna okna v Vinski Gori ter za pridobivanje gradbene dokumentacije v Šaleku.

Gasilci so ves čas epidemije opravljali vse operativne naloge, poleg tega jim je uspelo izvesti tudi nekaj drugih aktivnosti. Opravili so več kot 310 intervencij, v katerih je sodelovalo več kot 1.900 gasilcev. Še naprej uspešno sodelujejo v projektu Prvi posredovalec in skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje posredujejo ob srčnih zastojih, hujših krvavitvah ter zaporah dihalnih poti. Gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Velenje je enota širšega pomena in bo z dokončanjem tretje razvojne osi predvidoma prevzela reševanje ob prometnih nesrečah v smeri proti Slovenj Gradcu in Ljubljani.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje