O-STA

Ob dnevu spomina na mrtve spremenjen prometni režim v okolici pokopališč

Sporočilo za javnost

Ob dnevu spomina na mrtve spremenjen prometni režim v okolici pokopališč

Velenje, 26. oktober 2021 - Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč v prihodnjih dneh bomo spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc do pokopališča Podkraj in uredili enosmeren promet tako na pokopališču Podkraj kot na pokopališču Škale.

V prazničnih dneh, v nedeljo, 31. oktobra, in v ponedeljek, 1. novembra, bomo omogočili vožnjo z Lokalcem do pokopališča v Podkraju vsakih 30 minut.

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se spomnimo tistih, ki jih ni več med nami. Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč v teh dneh bomo spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc in tako našim občankam ter občanom omogočili dostop do pokopališča v Podkraju tudi v prazničnih dneh, v nedeljo, 31. oktobra, in v ponedeljek, 1. novembra 2021.

Ta dva dneva bo Lokalc med 7. in 18. uro vsakih 30 minut odpeljal z Avtobusnega postajališča Velenje na Gorico, v Šalek, do postaj na Tomšičevi cesti in pri Tržnici ter proti postajališču Rudarski dom (Stari kino). V krožišču bo Lokalc obrnil ter pot nadaljeval proti železniški postaji (in ne proti mestnemu stadionu) in naprej po Partizanski cesti proti Podkraju.

Ker bo v teh dneh promet mimo pokopališča v Podkraju potekal enosmerno, bo Lokalc pot nadaljeval čez Lokovico in po Partizanski cesti nazaj proti mestu. Ustavil bo na postajališčih pri Cvetličarni Iris in pri Vili Bianci ter se vrnil na Avtobusno postajališče Velenje.

Vse voznike opozarjamo, naj upoštevajo spremenjeno prometno signalizacijo. Promet bodo usmerjali in nadzorovali policisti Policijske postaje Velenje, medobčinsko redarstvo in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Velenje.

Voznike prosimo, da zaradi povečanega prometa vozijo strpno in umirjeno. Bodite še posebej pozorni na večje število pešcev v bližini pokopališč.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
vodja Kabineta župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.