O-STA

Združenje nemških gospodarskih zbornic: "Globalna pandemija zahteva tudi globalne odzive na področju trgovinske politike"

Sporočilo za javnost | Ljubljana, 25. november 2021

Združenje nemških gospodarskih zbornic: "Globalna pandemija zahteva tudi globalne odzive na področju trgovinske politike"

Spoštovani novinarji in uredniki,

težave v dobavni verigi in protekcionizem: mednarodna trgovina se sooča z velikimi izzivi, zato se Združenje nemških gospodarskih zbornic (DIHK), na podlagi trenutnih poročil podjetij, zavzema za reforme Svetovne trgovinske organizacije (STO). V ta namen predstavlja raziskavo in spodbude za 12. ministrsko konferenco STO, ki bo od 30. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi.

Za nemško gospodarstvo je izredno pomembno, da se odpravijo dolgotrajne blokade pri pogajanjih. "Dve tretjini vsega neevropskega izvoza nemških podjetij temelji izključno na pravilih STO, vendar ta pravila niso sledila velikim gospodarskim spremembam v zadnjih letih. Zato je še toliko bolj pomembno, da večstranski trgovinski sistem prilagodimo prihodnosti", izpostavlja dr. Volker Treier, izvršni direktor za zunanjo trgovino in član generalnega poslovodstva pri DIHK.

Ponovna aktivacija blokiranega mehanizma

DIHK predlaga, da se čim prej ponovno aktivira trenutno blokiran mehanizem za reševanje sporov. Kot pojasnjuje Treier, bo tako mogoče odpraviti trgovinske spore in izboljšati sposobnost načrtovanja za mednarodno dejavna podjetja.

Zdravstveni sporazum STO bi na primer lahko pripomogel k odpravi trgovinskih ovir za izdelke, ki so ključni pri premagovanju pandemije, kot so cepiva, zdravila ali zdravstveno blago, ter prispeval k zmanjšanju carin in izvoznih omejitev. "Globalna pandemija zahteva tudi globalne odzive na področju trgovinske politike, a carine in druge trgovinske ovire marsikje še vedno ovirajo izmenjavo celo pomembnega medicinskega blaga", dodaja Treier.

Večstranske rešitve za globalne izzive

DIHK se hkrati zavzema za odločnejše ukrepanje proti subvencijam in izkrivljanju konkurence ter za boljšo prilagoditev pravil svetovne trgovine izzivom digitalne dobe. Proti podnebnim spremembam bi se lahko bolje borili tudi z usklajenim ukrepanjem ozaveščenih držav, hkrati pa bi preprečili enostransko konkurenčno prikrajšanje nemških ali evropskih podjetij.

Pravila o poreklu blaga, ki bi bila čim bolj usklajena po vsem svetu, bi prav tako olajšala izvoz - zlasti za mala in srednje velika podjetja. Za te bi lahko program STO zagotovil dodatno spodbudo. K odpravi svetovnih trgovinskih ovir pa bi pripomoglo tudi svetovno znižanje carin ali boljši dostop do trga v tretjih državah prek sporazuma STO o javnih naročilih.

Naraščajoče povpraševanje se sooča s težavami v proizvodnji in logistiki

Rezultati aktualne raziskave DIHK, v kateri je sodelovalo 3.200 nemških podjetij v tujini, poročajo o težavah v dobavnih verigah po vsem svetu. Več kot polovica nemških podjetij v tujini ima trenutno težave v dobavnih verigah ali logistiki, kar je 14 odstotkov več kot letos spomladi.

"Povečano svetovno povpraševanje se sooča z nezadostnimi proizvodnimi zmogljivostmi in težavami pri transportu", pojasnjuje Treier. "Razlogi za to so na primer pomanjkanje zabojnikov in tovornih zmogljivosti na ladjah ter izpadi proizvodnje. Toda motnje v dobavni verigi so posledica resnih izkrivljanj trgovinske politike, kot so predpisi, ki narekujejo lokalno proizvodnjo."

Zaradi izzivov v mednarodnem poslovanju 54 odstotkov podjetij načrtuje prilagoditev dobavnih verig ali pa je to že storilo. Od podjetij, ki želijo spremeniti svoje dobavne verige, jih 72 odstotkov išče nove ali dodatne dobavitelje, 32 odstotkov namerava skrajšati ali spremeniti dobavne poti, 15 odstotkov pa namerava preseliti lastno proizvodnjo.

Nove lokacije s kvalificirano delovno silo prinašajo plus

Najpomembnejša merila pri iskanju novih proizvodnih lokacij so ponudba kvalificirane delovne sile (54 odstotkov), geografska lega (43 odstotkov) in pogoji gospodarske politike, kot so davki, carine ali sankcije (43 odstotkov).

Razmere so še posebej resne za nemška podjetja v Veliki Britaniji. Kar 77 odstotkov podjetij mora namreč prilagoditi svoje dobavne verige. 93 odstotkov teh podjetij meni, da bodo prisiljena spremeniti dobavne poti, 39 odstotkov pa jih načrtuje selitev proizvodnje - predvsem zaradi novih trgovinskih ovir po brexitu.

Vir: Združenje nemških gospodarskih zbornic - DIHK

***

Več informacij:

Tina Drolc

E: tina.drolc@ahkslo.si

M: +386 30 451 888

Slovensko-nemška gospodarska zbornica s sedežem v Ljubljani je del globalne mreže bilateralnih nemških gospodarskih zbornic, ki se nahajajo v več kot 90 državah po svetu. S ciljem spodbujanja trgovinskih in poslovnih odnosov med Slovenijo in Nemčijo je zbornica, od svoje ustanovitve leta 2006, prvi naslov za nemška podjetja in združenja glede informacij o slovenskem trgu in prvi naslov za slovenska podjetja ter združenja glede informacij o nemškem trgu.

Deutsch-Slowenische Industrie- und Handelskammer | Slovensko-nemška gospodarska zbornica | Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

TRR: SI56 2900 0005 5380 552 (UniCredit Banka Slovenija d.d., BACXSI22) | ID za DDV: SI49259628 | Matična številka: 2254182

T: +386 1 252 88 60 | F: +386 1 252 88 69 | ahk@ahkslo.si | slowenien.ahk.de