O-STA

Izpitni rok za pridobitev Certifikata ZNS: 10. marec - opravite izpit in si pridobite višjo strokovno kvalifikacijo za opravljanje funkcije člana NS ali UO

IZPITNI ROK
10. marec 2022

Certifikat ZNS - s strokovno kvalifikacijo posameznik dokazuje, da je z uspešno opravljenim izpitom pridobil ustrezna strokovna znanja za opravljanje funkcije člana NS in UO. Predstavlja nadgradnjo Izobraževanja za nadzornike za prejem "Potrdila za nadzornike".

K izpitu lahko pristopite neposredno ali po udeležbi na Izobraževanju za nadzornike.

PRIJAVA

Vabljeni, da preverite svoje znanje!

  • Vprašalnik vsebuje 143 vprašanj z vseh vsebinskih področij z "a,b,c" odgovori.
  • Rezultati vprašalnika so anonimni in niso del izpita.
  • Rezultate skupaj z odgovori prejmete na vaš e-naslov.
  • Vprašalnik lahko izpolnete večkrat.
JAVNI REGISTER ZNS
Register imetnikov Certifikata ZNS

Register ZNS vsebuje seznam certificiranih nadzornikov, ki so pridobili Certifikat ZNS - potrdilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora. Formalno usposobljenost so potrdili s certificiranjem znanj z opravljanjem izpita.
Certificirani nadzorniki so s tem izkazali zavezo za profesionalno in strokovno delovanje v nadzornih svetih, nenehno izobraževanje in etično ravnanje pri opravljanju svoje funkcije.

REGISTER

Mnenja imetnikov Certifikata ZNS

"Menim, da vsako področje udejstvovanja potrebuje stalno učenje. Ne le sodelovanje v izobraževalnem procesu, temveč tudi potrditev le tega. Zato sem se odločil za pridobitev Certifikata. Priprava na izpit mi je pokazala, kako veliko še ne vem in da sem odločen stalno pridobivati nova znanja. Vsekakor upam, da bo Certifikat postal dobra praksa in ločil različno usposobljene med sabo."
Igor Hostnik, Unistar LC d.o.o. (imetnik Certifikata ZNS, 2019)

"Delovati v dobro in v interesu družbe. Če bi lahko iz vsega, kar je pomembno za dobrega člana organa nadzora ali vodenja gospodarske družbe izbrala en sam stavek, bi izbrala tega. Vendar je za to, da lahko delujemo skrbno v dobro družbe, potrebno ogromno vedeti. V okviru študija za pridobitev Certifikata ZNS sem znanje celovito obnovila, poglobila in ga preizkusila v debati s profesorji izpitne komisije. Dober občutek."
Romana Dernovšek, predsednica uprave, Loterija Slovenije, d.d. (imetnica Certifikata ZNS, 2021)