O-STA

Kaj je o položaju žensk v Sloveniji mogoče razbrati iz statističnih podatkov?

Indeks feminitete, statistične regije, Slovenija, 1. julij 2021
Povprečna starost prebivalcev, po spolu, Slovenija
Sklenitve partnerskih zvez*, Slovenija
Poroke, Slovenija, 2020
Razveze, Slovenija, 2020
Plačna vrzel med spoloma, EU-27, 2020

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, smo pogledali, kaj je o položaju žensk v Sloveniji mogoče razbrati iz statističnih podatkov.

Žensk manj kot moških

1. oktobra 2021 je imela Slovenija 2.108.708 prebivalcev; žensk je bilo 49,8 %, moških pa 50,2 %. V 2020 so bile v Evropski uniji le še tri države, v katerih je bilo moških več kot žensk: Malta, Luksemburg in Švedska.

Sredi leta 2021 je bil indeks feminitete najvišji v osrednjeslovenski (101,7), najnižji pa v primorsko-notranjski statistični regiji (95,2). Indeks feminitete sicer opisuje razmerje med številom žensk in številom moških. Kaže torej, koliko žensk na 100 moških prebiva na nekem območju.

Največ je bilo Marij

V 2021 je bilo med prebivalkami Slovenije 30.650 različnih ženskih imen. Najpogostejše žensko ime je bilo, kot že vrsto let, Marija, sledili sta Ana in Maja. Deklice, rojene v 2020, so bile poimenovane s 1.331 različnimi imeni. Najpogostejša imena so bila Ema, Zala in Mia.

Povprečna starost prebivalcev Slovenije narašča. V 2021 so bile prebivalke Slovenije v povprečju stare 45,1 leta, kar je bilo skoraj 2 leti več kot leta 2011 in skoraj 3 leta več od povprečne starosti moških v 2021. Pričakovano trajanje življenje deklic, rojenih v 2020, je 83,4 leta, dečkov pa 77,8 leta.

Skoraj 110.000 družin mater z otroki

V 2021 je bilo v Sloveniji 109.303 mater, ki so v družini živele same z otrokom oz. otroki (očetov z otrokom je bilo 26.918). Med različnimi tipi družin je bilo največ zakonskih parov (348.746), 102.226 parov je živelo v zunajzakonski skupnosti, 255 pa v istospolni partnerski zvezi.

Število sklenitev istospolnih partnerskih zvez narašča. V 2020 jih je bilo 47, kar je skoraj šestkrat toliko kot leta 2007.

Neveste v povprečju mlajše kot ženini

V 2020 je bilo v Sloveniji 5.214 sklenitev zakonskih zvez. Največ ženinov, 25,5 %, je bilo starih 30-34 let, neveste pa so bile nekoliko mlajše, saj jih je bilo največ, 29,8 %, starih 25-29 let. Istega leta je bilo v Sloveniji 1.774 razvez. Tako med moškimi kot med ženskami je bilo največ razvez v starostni skupini 40-44 let (17,5 % vseh razvezanih moških in 19,4 % vseh razvezanih žensk).

Delež terciarno izobraženih žensk narašča

V 2021 je bilo med ženskami, starimi vsaj 15 let, 26,1 % žensk s končano največ osnovnošolsko izobrazbo, 44,6 % jih je končalo srednjo šolo, 29,2 % pa jih je imelo terciarno izobrazbo. V primerjavi z 2011 se je zmanjšal delež tistih, ki so imele največ osnovnošolsko ali srednješolsko izobrazbo, in povečal delež terciarno izobraženih.

V primerjavi z moškimi je bil v vseh letih od 2011 naprej večji delež žensk, ki so končale največ osnovno šolo, in tistih, ki so dosegle terciarno izobrazbo, manjši pa srednješolsko izobraženih.

Največ strokovnjakinj

Med poklicnimi skupinami je bilo v 2020 v Sloveniji med ženskami največ strokovnjakinj (29,7 % vseh delovno aktivnih žensk). Po začasnih podatkih je v 2020 povprečna mesečna bruto plača za ženske v Sloveniji znašala 1.912 EUR, za moške pa 1.955 EUR.

Po podatkih Eurostata, v katerih so zajeta samo podjetja z vsaj 10 zaposlenimi in ne vključujejo vseh dejavnosti, je bila v Sloveniji plačna vrzel med spoloma v 2020 med najmanjšimi v EU-27 (podatki za večino držav so začasni); znašala je 3,1 odstotka. Še manjšo vrzel so imeli le v Luksemburgu (0,7 %) in Romuniji (2,4 %).