O-STA

Odprt račun za zbiranje finančne pomoči za begunce iz Ukrajine

Mestna občina Velenje nadaljuje s humanitarno pomočjo za begunce iz Ukrajine. Po novem zbiramo tudi finančna sredstva na računu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje SI56 0284 3026 4146 797. Organizirali smo že dve akciji zbiranja materialne pomoči, v okviru katerih smo skupaj zbrali 15.000 kg pomoči v obliki prehrambenih izdelkov, vode, higienskih pripomočkov, zdravil in oblačil. Trenutno je v Velenju 9 beguncev, katerim nudimo vso potrebno podporo.

Mestna občina Velenje je že v začetku meseca izvedla humanitarno akcijo zbiranja pomoči za Ukrajino. Zaradi izjemnega odziva občanov in velike potrebe po pomoči smo akcijo ponovili. Ker smo imeli tekstilnih izdelkov dovolj, smo zbirali zdravila, medicinske pripomočke in osnovne higienske potrebščine, nepokvarljiva živila in pitno vodo ter baterijske svetilke in generatorje. V preteklem tednu smo tako zbrali še 6.000 kg materialne pomoči.

Odločili smo se tudi za zbiranje finančnih sredstev. V ta namen je odprt račun Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje št. SI56 0284 3026 4146 797.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine, ki določa kategorije oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zaščito, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite. Začasna razseljenih oseb iz Ukrajine lahko traja eno leto. Začasna zaščita se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev. Za navedene osebe se po prenehanju začasne zaščite glede zapustitve Republike Slovenije uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

Več informacij je na voljo na spletni strani https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/, ki je dostopna v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku.

Na Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, ki je tudi pristojen organ za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov, so vzpostavili poseben elektronski naslov info.ukrajina@gov.si in klicni center za pojasnila glede pomoči. Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42, za klice iz tujine +386 1478 7530.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje