O-STA

Svetniki potrdili takso za spremembo namembnosti rabe prostora

25. APRIL 2022

Svetniki potrdili takso za spremembo namembnosti rabe prostora

Na Mestno občino Velenje prihaja veliko zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, predvsem tistih, s katerimi je predlagana sprememba kmetijske namenske rabe v stavbno. Pogosto so neutemeljene in zato zavrnjene. Na podlagi Zakona o urejanju prostora, ki določa plačilo takse pri spremembi namenske rabe prostora, je Svet Mestne občine Velenje na aprilski seji potrdil Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje. Pričakujemo, da bodo zaradi pogoja plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, spremembe določb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje pa bodo omogočile izvedbo prostorsko sprejemljivih zasebnih potreb.

Na podlage analize že veljavnih odlokov o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v mestnih občinah Slovenije, je predlagana višina takse v odloku enaka kot pri veliki večini drugih mestnih občin v Sloveniji, in sicer za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 300 eurov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa 250 eurov. Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne obračunava, saj želimo lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč spodbuditi, da spremenijo manj primerna stavbna zemljišča za gradnjo v kmetijska zemljišča, kar bi povečalo delež gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč na območju Mestne občine Velenje in je skladno s strateškimi razvojnimi cilji novega Zakona o kmetijskih zemljiščih in v interesu ohranjanja obstoječih kmetijskih zemljišč na območju naše občine.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

eis MESTNA Wage Cle: OBCINA oS sc VELENJE VELENIE Ve WWW.VELENJE.SI a MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
2 % wee é MESTNA PSSES ose OBCINA VELENJE =o2° VELENJE § oe - MESTOS SRCEM @: oe 1p a= WWW.VELENJE.SI Fee (% qe SPOROCILO ZA JAVNOST MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si