O-STA

Za informacije v zvezi s postopki za begunce iz Ukrajine vzpostavili info točko

25. april 2022

Za informacije v zvezi s postopki za begunce iz Ukrajine vzpostavili info točko

V petek, 22. aprila, smo organizirali delovno srečanje predstavnikov več velenjskih institucij, ki se pri svojem delu srečujejo z begunci iz Ukrajine. Iskali smo rešitve, da bi vsi begunci, ki pridejo v Velenje, kar najhitreje prišli do dokumentov in pomoči, ki jo potrebujejo. Sprejeli smo sklep, da se na Mestni občini Velenje v času uradnih ur vzpostavi info točka za podajanje informacij v zvezi z ukrajinskimi begunci, ki bo dosegljiva na telefonski številki 03 8961 681. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (03 898 54 50, medkulturni.dialog@lu-velenje.si) pa se je ponudil, da bodo v okviru programa Središče medkulturnega dialoga Velenje takoj po prvomajskih praznikih prevzel koordinacijo programov, ki jih ponujajo velenjske nevladne in druge organizacije in so že, ali še bodo namenjene integriranju ukrajinskih beguncev v civilno družbo na območju občine. V Mestni občini Velenje si želimo biti pri nudenju pomoči beguncem čim bolj učinkoviti in hitri tako na področju pridobivanja statusa začasne zaščite, kot na področju integracije v civilno družbo. Verjamemo, da bomo z dobrim sodelovanjem vseh institucij, ki pokrivajo ta področja, pri tem tudi uspešni.

Konec preteklega tedna so se v prostorih občine srečali predstavniki Mestne občine Velenje, Zdravstvenega doma Velenje, Policijske postaje Velenje, osnovnih in srednjih šol, Centra za socialno delo Velenje, podjetja Esotech, Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Društva Novus, Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, civilne zaščite, Mladinskega centra Velenje, Rodu Jezerski zmaj Velenje, Rodu Lilijski grič Pesje in Centra za krepitev zdravja in iskali rešitve, da bi vsi begunci, ki pridejo v Velenje, kar najhitreje prišli do dokumentov in pomoči, ki jo potrebujejo. Sprejeli smo sklep, da se na Mestni občini Velenje v času uradnih ur vzpostavi info točka za podajanje informacij v zvezi z ukrajinskimi begunci, v njej bodo občani dobili vse osnovne informacije o postopkih, ki jih morajo izvesti za pridobitev dokumentov in posledično pomoči, ki pripadajo beguncem iz Ukrajine. Info točka bo dosegljiva na telefonski številki 8961 681.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je občinam posredoval tudi priročni letak, ki vsebuje najpomembnejše podatke o postopkih za pridobivanje statusa začasne zaščite in s tem povezanimi pravicami v Republiki Sloveniji. Letak je napisan v slovenskem in ukrajinskem jeziku in bo dostopen v avli Mestne občine Velenje in občinski info točki.

Z Uradom Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov smo ves čas v stiku in usklajujemo kratkotrajne namestitve migrantov v Velenju. Urad je v prostorih bivše Ere uredil dve nadstropji, ki sta namenjeni beguncem v tranziciji, da lahko tu prespijo, saj prostori za dolgotrajnejše bivanje niso primerni. Za ta namen so te prostore do sedaj uporabili že dvakrat.

Trenutno je v Velenju 24 beguncev nastanjenih v prostorih podjetja Esotech. Koliko jih je pri naših občanih, podatkov žal nimamo, saj niso dostopni. V Mladinskem centru Velenje so do sedaj imeli 61 nočitev (11 oseb), ki so beguncem bile omogočene brezplačno, Mestna občina Velenje je skupaj s Civilno zaščito Mestne občine Velenje in prostovoljci skupine Udarnik MC Velenje organizirala že dve humanitarni akciji zbiranja različnih materialov za pomoč Ukrajini. V osnovnih šolah je že 6 ukrajinskih otrok, nekaj jih je tudi v srednjih šolah. Občani, ki so sprejeli begunce iz Ukrajine (prijatelji, sorodniki) so se že začeli obračat tudi na Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje za različne oblike pomoči.

Največjo težavo pa imajo begunci pri pridobivanju dokumentacije, saj se morajo najprej registrirati na Policijski postaji Velenje in podati vlogo za pridobitev začasne zaščite, na upravni enoti morajo pridobiti enotno matično številko občana (EMŠO), tam dobijo tudi odrezek, da imajo status prosilca. Ko jim upravna enota izda odločbo, imajo priznan status začasne zaščite. Za uveljavitev denarne pomoči potrebujejo še davčno številko, ki jo dobijo na finančnem uradu ter transakcijski račun. Postopki so zahtevni, predvsem pa vse traja predolgo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

eis MESTNA Wage Cle: OBCINA oS sc VELENJE VELENIE Ve WWW.VELENJE.SI a MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si
2 % wee é MESTNA PSSES ose OBCINA VELENJE =o2° VELENJE § oe - MESTOS SRCEM @: oe 1p a= WWW.VELENJE.SI Fee (% qe SPOROCILO ZA JAVNOST MESTNA OBCINA VELENJE Titov trg 1 $I-3320 Velenje T 03 8961 600 E info@velenje.si W velenje.si