O-STA

Merck Sharp & Dohme (MSD) objavlja vmesne rezultate druge faze študije MK-0518, raziskovalni oralni zaviralec integraze HIV

DENVER, Colorado--(BUSINESS WIRE)�-10. feb., 2006--Merck(NYSE:MRK):

MK-0518 je v kombinaciji z optimiziranim dodatnim zdravljenjem (OBT) zagotavljal boljše zaviranje virusov v primerjavi s placebom skupaj z OBT po 16 tednih zdravljenja bolnikov z virusom HIV, ki so okuženi z izjemno odpornim virusom in neuspešnimi večkratnimi zdravljenji.

Po 16 tednih zdravljenja se je pokazalo dobro prenašanje kombinacije MK-0518 in OBT v primerjavi s prenašanjem kombinacije placeba in OBT.

Vmesni rezultati druge faze študije z različnimi odmerki MK-0518(1) (N=167) so pokazali, da je peroralno raziskovalno zdravilo pri vseh treh odmerkih (200 mg, 400 mg in 600 mg, peroralno, dvakrat na dan) v kombinaciji z optimiziranim dodatnim zdravljenjem (OBT) pokazalo večjo proti-retrovirusno dejavnost kot placebo v kombinaciji z OBT. Rezultati študije so tudi pokazali, da so bolniki z napredovano okužbo s HIV, ki niso reagirali na proti-retrovirusno zdravljenje (ART) in katerih virusi so bili odporni na vsaj eno zdravilo v vsakem od treh razredov peroralnih ART, ki so na voljo, zaradi česar so imeli omejene možnosti uporabe aktivnih ART pri zdravljenju, na splošno dobro prenašali MK-0518 v kombinaciji z OBT. Najnovejši rezultati so bili predstavljeni ta teden na 13. Letni konferenci o retrovirusih in oportunističnih okužbah (CROI). MK-0518 predstavlja nov razred ART, ki se imenujejo zaviralci integraze in preprečujejo vdor DNK virusa HIV v človeški genom DNK.* Zaviranje integraze z izvajanjem te osnovne funkcije preprečuje virusom, da bi se razmnoževali in okužili nove celice. "Učinkovitost MK-0518 zagotavlja dodatne dokaze, ki ponazarjajo protivirusno dejavnost zaviralcev integraze HIV kot novega perspektivnega razreda proti-retrovirusnih agensov", pravi dr. Bach-Yen T. Nguyen generalni direktor, infekcijske bolezni in klinične raziskave, raziskovalni laboratoriji Merck. "Če MK-0518 uporabljamo v kombinaciji z optimiziranim dodatnim zdravljenjem, je zanj značilno dobro prenašanje in bistveno zmanjšanje razmnoževanja virusov v primerjavi s kombinacijo placeba in OBT pri bolnikih z zapleteno zgodovino zdravljenja HIV."

Organizacija raziskave

Ta multicentrična randomizirana dvojno slepa študija z različnimi odmerki in kontrolirana s placebom je primerjala kombinacijo MK-0518 in OBT s placebom in OBT z vidika zmanjšanja količine virusa HIV v številu celic CD4 ter profilov varnosti in prenosljivosti. Bolniki so prejemali bodisi 200 mg, 400 mg, 600 mg MK-0518 ali placebo, po dva odmerka dnevno, peroralno in v kombinaciji z OBT. OBT je bil izbran na podlagi bolnikovega predhodnega načina zdravljenja in rezultatov testiranja odpornosti HIV. Bolniki, ki so sodelovali v študiji, so bili okuženi s HIV, ki je bil odporen na eno ali več od treh peroralnih proti-retrovirusnih zdravil (nukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze ali NRTI, ne-nukleozidni zaviralci reverzne transkriptaze ali NNRTI in zaviralci proteaze ali PI) in so več kot tri mesece prejemali ART, pri katerih je bila količina virusa HIV večja od 5000 kopij/mL in število CD4 večje od 50 celic/mm (3).

Rezultati študije

Vmesni rezultati študije na vzorcu 167 bolnikov so pokazali, da je bil odstotek bolnikov, ki so v 16. tednu dosegali manj kot 400 kopij/mL HIV RNA, med 64 % (18 od 28 bolnikov) do 84 % (21 od 25 bolnikov) pri MK-0518 plus OBT, pri vseh preučevanih odmerkih (200 mg, 400 mg in 600 mg, peroralno, dvakrat na dan) v primerjavi z 22 odstotki (6 od 27 bolnikov) tistih, ki so prejemali placebo plus OBT. Prav tako so vmesni rezultati študije pokazali, da je bil odstotek bolnikov, ki so v 16. tednu dosegali manj kot 50 kopij/mL HIV RNA, med 56 % (15 od 27 bolnikov) do 72 % (18 od 25 bolnikov) pri MK-0518 plus OBT, pri vseh preučevanih odmerkih (200 mg, 400 mg in 600 mg, peroralno, dvakrat na dan) v primerjavi z 19 odstotki (5 od 27 bolnikov) tistih, ki so prejemali placebo plus OBT.

Povprečno trajanje predhodne uporabe ART je bilo pri vseh skupinah približno 10 let, povprečna izhodiščna količina virusa HIV med 4,6 in 4,8 log(10) kopij/mL in povprečno izhodiščno število celic CD4 med 220 in 283 celic/mm(3).**

Bolniki so na splošno dobro prenašali režim MK-0518 plus OBT, ki je bil primerljiv z režimom placeba plus OBT. Najpogostejši stranski učinki, povezani s študijo/zdravljenjem (ki so se pojavili vsaj pri petih odstotkih ali dveh bolnikih v vsaki študijski skupini) so bili driska, slabost, utrujenost, reakcija na mestu vboda, glavobol in srbenje.

Rezultati učinkovitosti in prenosljivosti na začetku druge faze zdravljenja bolnikov z MK-0518 kot 10-dnevne monoterapije brez ART (ki pred tem niso bili zdravljeni) so bili predstavljeni na Evropskem kliničnem združenju za AIDS (EACS) novembra 2005. (2)

"Rezultati, predstavljeni na CROI, skupaj s tistimi iz predhodno predstavljene študije na bolnikih, ki pred tem niso bili zdravljeni, so čudoviti," je rekel dr. Robin Isaacs, izvršni direktor, infekcijske bolezni in klinične raziskave na področju cepiva proti HIV, raziskovalni laboratoriji Merck. "Študije tretje faze (BENCHMARK-1 in -2), ki se začenjajo in za katere še iščemo bolnike, bodo zagotovile še boljši vpogled v učinkovitost in prenosljivost MK-0518."

Odpornost virusa HIV na zdravila se povečuje

Ocenjuje se, da je okrog 78 odstotkov bolnikov, ki se zdravijo s proti-retrovirusnimi zdravili, postalo odpornih na več kot en terapevtski razred teh zdravil, povečana odpornost na zdravila pa je bila opažena tudi pri bolnikih, ki pred tem niso bili zdravljeni. Delež nezdravljenih bolnikov, ki v sebi nosijo odporen virus, je danes narasel na več kot 20 odstotkov, medtem ko je bil leta 1999 8 odstotkov.

Epidemija se kljub razpoložljivosti zdravil za boj proti HIV/AIDS nadaljuje. Ocenjuje se, da je trenutno v svetu okuženih 40 milijonov ljudi, letno pa naj bi se pojavilo več kot 4 milijone novih okužb. AIDS je eden najpogostejših razlogov umrljivosti zaradi infekcijskih bolezni v svetu in letno terja tri milijone smrtnih žrtev.

Podjetje Merck si že skoraj 20 let prizadeva razvijati raziskovalne študije in zdravljenja in poiskati cepivo proti HIV/AIDS. Podjetje Merck je z raziskavami zaviralcev integraze HIV začelo že v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je kot prvo dokazalo zaviranje prenosa niza integraze in določilo mehanizem delovanja. Znanstveniki raziskovalnih laboratorijev Merck so tudi prvi in vitro ter in vivo dokazali protivirusno učinkovitost.

O Mercku

Merck & Co., Inc., ki deluje v številnih državah po vsem svetu kot Merck Sharp & Dohme (MSD), je globalno podjetje usmerjeno v raziskave in razvoj farmacevtskih izdelkov, ki na prvo mesto postavlja bolnike. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1891, trenutno pa se ukvarja z odkrivanjem, razvijanjem, proizvodnjo in trženjem cepiv in zdravil, s čimer poskuša rešiti še nerešene zdravstvene potrebe. Njegova prizadevanja so usmerjena predvsem v povečanje dostopnosti do zdravil preko daljnosežnih programov, v okviru katerih ne le podarja zdravila, ki jih proizvede Merck & Co., Inc., ampak jih tudi pomaga razdeljevati ljudem, ki jih potrebujejo. Podjetje kot neprofitno storitev objavlja nepristranske informacije o zdravju. Za več informacij obiščite spletno stran www.merck.com.

Napovedi

To sporočilo za javnost vsebuje "napovedi" v skladu z definicijo tega termina v okviru Zakona o reformah glede sporov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995. Takšne napovedi vključujejo tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko rezultati bistveno razlikujejo od tistih, navedenih v napovedi. Takšne napovedi vključujejo tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko rezultati bistveno razlikujejo od tistih, navedenih v napovedi. Za nobeno napoved ne obstaja jamstvo in dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih. Merck ne prevzema nikakršne odgovornosti za javno obnavljanje katerih koli napovedi, bodisi na podlagi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih okoliščin. Napovedi v tem sporočilu za javnost je treba obravnavati in ocenjevati skupaj s številnimi negotovostmi ki vplivajo na poslovanje podjetja Merck, predvsem tistimi, omenjenimi v opozorilnih izjavah pod točko 1 Merckovega obrazca 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2004 in periodična poročila na obrazcih 10-Q in 8-K (če obstajajo), ki so vključena na podlagi sklicevanja.

(1) MK-0518 je združljiv z vsemi ART in je bilo zanj v predklinični oceni določeno, da nima in vivo ali in vitro genotoksičnih vplivov, ni potencialni zaviralec ali pospeševalec CYP3A4 (ne zahteva spodbujanja ritonavirja) in se presnavlja predvsem z glukuronidacijo (UGT1A1).

(2) Morales-Ramirez JO, Teppler H, Kovacs C, Steigbigel RT, Cooper D, Liporace RL, Schwartz R, Wenning L, Zhao J, Gilde L, Isaacs R, Nguyen B-Y; Proti-retrovirusni učinek MK-0518, novega inhibitorja integraze HIV-1, pri bolnikih, okuženih s HIV, ki niso zdravljeni z ART. Predstavitev EACS, Dublin, Irska, november 2005.---

*V gostiteljski celici reverzna transkriptaza ustvarja virusno DNK, za kar kot osnovo uporablja virusno RNK. Integraza je eden od treh encimov HIV (reverzna transkriptaza, proteaza in integraza), ki jih virus potrebuje, da se lahko razmnožuje.

** OPOMBA UREDNIKOM: V odstavku, ki se začne s "Povprečno trajanje" mora biti (10) za besedo "log" podpisano in (3) za "celic/mm" nadpisano. podpisano.

Janet Skidmore,

+215 652 4516

or

Maureen Merkle,

+908 423 3338