O-STA

Praznik glasbe: v 2020 na slovenskih odrih manj koncertov in drugih z glasbo povezanih dogodkov

Glasbene prireditve, Slovenija
Koncerti in druge glasbene prireditve, Slovenija, 2020
Obiskovalci koncertov, Slovenija, 2020
Nova dela (premiere), Slovenija
Glasbeni in plesni festivali, Slovenija
Izobraževalni programi s področja glasbene dejavnosti, Slovenija, 2020

Slovenija se pridružuje mednarodni pobudi Fête de la Musique, ki poteka v več kot 120 državah po vsem svetu na najdaljši dan v letu, 21. junija. Ta enodnevni festival žive glasbe na zunanjih prizoriščih vključuje tako ljubiteljske kot poklicne glasbenike različnih žanrov.

15 % kulturnih dogodkov so bili koncerti

Pandemija covida-19 je organizacijo koncertov in drugih z glasbo povezanih dogodkov (kamor spadajo operne in druge glasbeno-scenske prireditve, balet, sodobni ples in folklorna dejavnost) v letu 2020 oklestila za okrog 60 %, kaže primerjava z letom 2019.

V povprečju so bili leta 2020 na dan izvedeni vsaj 4 koncerti (2019: 11) oziroma 6 dogodkov, povezanih z glasbo (2019: 15).

Skoraj pol milijona obiskovalcev

Vpliv svetovne zdravstvene krize na to dejavnost je bil opazen tudi pri gostovanjih glasbenih ustanov. O manjšem številu gostovanj od dogovorjenega in pričakovanega nam je poročalo 84 % vprašanih kulturnih ustanov. Največ obiskovalcev je bilo na koncertih zborovske in vokalne glasbe, najmanj pa na koncertih etno glasbe in glasbe sveta.

Največ novih del na koncertih je bilo za simfonično in komorno glasbo (623), najmanj - pričakovano - pa za etno glasbo in glasbe sveta (57 del).

Slovenske kulturne ustanove so organizirale tudi glasbene in plesne festivale. Teh je bilo za okrog 40 % vse festivalske ponudbe v omenjenem letu.

Glasbeni izobraževalni programi

Nekatere kulturne ustanove ponujajo tudi vzgojno-izobraževalne dogodke, seminarje in delavnice. Pri 1.050 tovrstnih programih je bil poudarek na glasbeni, plesni ali folklorni dejavnosti, izključno glasbi pa je bilo posvečenih 422 izobraževalnih programov. Vseh z glasbo povezanih programov se je udeležilo skoraj 58.500 ljudi, od tega je bilo 68 % otrok in mladine.

Še nekaj podatkov o poklicnih glasbenikih, plesalcih in koreografih

Ob koncu leta 2021 je bilo v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva vpisanih 1.153 glasbenikov in 275 plesalcev. Toliko prebivalk in prebivalcev Slovenije je torej opravljalo enega izmed teh poklicev kot svoj glavni poklic in toliko jih je bilo vključenih v obvezno socialno zavarovanje.