O-STA

Sophijin simpozij - Družbena poetika

Založba SOPHIA v sodelovanju z Galerijo ŠKUC

Vabilo na Sophijin simpozij - Družbena poetika

Spoštovane, spoštovani,

v okviru jesenskega cikla Sophijinega simpozija, javnih pogovorov in razprav o družbeno pomembnih tematikah, ki bo potekal med 26. septembrom in 10. novembrom 2022 v Galeriji ŠKUC in Atriju ZRC, vas vabimo na uvodni pogovor Družbena poetika,

v ponedeljek, 26. septembra, ob 18. uri v Galeriji ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.

Izhodišče pogovora: knjiga Marka Nowaka Družbena poetika

Sodelujejo: avtor knjige, pesnik, esejist in delavski aktivist Mark Nowak (iz ZDA prek videopovezave), Tina Podbevšek, delavska organizatorka pri Centru za družbeno raziskovanje (CEDRA), proučevalka delavskih gibanj, članica gledališke skupine Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Miha Zadnikar, kulturni delavec, aktivist in alternativni teoretik, ter Blaž Gselman, prevajalec knjige in pisec spremne besede.

Družbena poetika v svojem poimenovanju zgošča dva politična trenutka, ki sta v nepomirljivem antagonizmu z obstoječim družbenim redom: hkrati pomeni pisanje literature "od spodaj" in boj za socialistično transformacijo družbe. Mark Nowak razvija protielitistično, nekanonsko videnje literarne zgodovine, izpostavlja literarna besedila, rojena v bojih podrejenih družbenih skupin za njihovo družbeno emancipacijo. Posebno pozornost namenja kolektivnemu izjavljanju v literarnem diskurzu, pri čemer govori o "nastajajočih solidarnostih", zato da bi podrejeni razredi sami pridobili nadzor nad sredstvi za lastno reprezentacijo. V družbenih bojih in kot odmevi teh bojev vznikajo nove literarne prakse, drugačne od tistih, ki so zasidrane v meščanskih literarnih institucijah. Družbena poetika je tako tudi udejanjanje družbenega protesta, kakor je lahko izražen v literarni formi: "Čeprav se mi je zdelo in se mi še vedno zdi pomembno, da delavke in delavci na pesniških delavnicah pripovedujejo svoje individualne zgodbe o porazih in zmagah, stiskah in upanju, sem se prav tako spraševal, ali ne bi drugačna taktika odprla dodatnih prostorov za kolektivni sestav izjavljanja. Kakšno odmevnost in uporništvo bi lahko proizvedle naše besede transnacionalno in od spodaj, če bi se odločili, da bi jih napisali skupaj?"

V pogovoru bomo skozi zgodovino družbene poetike spregovorili o njenem položaju danes, o tem, katere prakse bi lahko obveljale za družbeno poetiko v tukajšnjem okolju, in pod kakšnimi pogoji potekata umetnostna proizvodnja nasploh in literarna posebej.

Več o knjigi in avtorju: https://zalozba-sophia.si/katalog/2021/druzbena-poetika