O-STA

Konferenca korporacijskega upravljanja 2022

11. november, Kristalna palača (Ljubljana)

KKU je tradicionalen dogodek, kjer enkrat letno predstavljamo aktualne teme v Sloveniji in mednarodne trende s področja korporacijskega upravljanja. Za letošnjo konferenco smo pripravili dve temi:

I. TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE KLIMATSKIH TVEGANJ

Če so se še nedolgo nazaj klimatske spremembe zdele stvar prihodnosti, so danes postale del upravljanja tveganj v času naših mandatov v upravah in nadzornih svetih. Tokrat v ospredje postavljamo področje upravljanja klimatskih tveganj kot pomembnega dela zagotavljanja trajnosti poslovanja družb. Tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, so po raziskavi World Economic Foruma (WEF) že več let med najpomembnejšimi poslovnimi in finančnimi tveganji. Finančni sektor jih je že vgrajuje v sistem celovitega upravljanja tveganj.

Na tem področju potrebujemo več znanja in kompetenc vseh deležnikov, da bomo skupaj dosegli zeleno preobrazbo evropskih podjetij. V času energetske krize v Evropi pa so ti izzivi postali še kompleksnejši. WEF že več let podpira globalno Climate Governance Initiative, da bi se zgodila preobrazba mišljenja na najvišjih ravneh odločanja v podjetjih in preko različnih izobraževalnih platform omogočil razvoj kompetenc za člane nadzornih svetov. Temu se zdaj pridružuje tudi Slovenija z oblikovanjem Chapter Zero Slovenija.

II. PRESEGANJE PARADOKSA VODSTVENE USPOSOBLJENOSTI

Za drugo temo pa smo izbrali voditeljske kompetence prihodnosti z namenom ozaveščanja članov nadzornih svetov in kandidatov za člane uprave glede prepoznavanja primernosti in ustreznosti voditeljskih kompetenc pri kadrovanju uprav.

Pri tem želimo presegati sedanji način razmišljanja samodejnega prehoda kandidatov s sicer odličnimi strokovnimi in administrativnimi kompetencami na najvišje vodstvene funkcije v družbi brez presoje njihovih voditeljskih kompetenc in s tem primernosti za prevzemanje takšnih funkcij.

Podobno prepoznavamo tudi pri prehodih kandidatov iz političnih in administrativnih državnih funkcij na najvišje položaje v gospodarskih družbah, kjer se primernost njihovih tovrstnih kompetenc paradoksalno prevaja neposredno v primernost za vodenje teh družb.

S tem odpiramo vprašanje ustrezne prepoznave voditeljskih kompetenc prihodnosti, ki ne temeljijo le na dosedanji relativno uspešni karierni poti posameznika ali celo njegovi karizmi in prepričljivem nastopu. Kaj dejansko iščemo in kaj v resnici vidimo, ko izbiramo uprave? Na to vprašanje si moramo znati odgovoriti.

Program (9.00 - 14.00)

I. TRAJNOSTNO POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE KLIMATSKIH TVEGANJ Kaj razumemo, ko govorimo o Climate mitigation, dekarbonizaciji in ESG, Mojca Markizeti, ESG & Climate Director, Deloitte Slovenija - G v ESG - kaj torej je Climate Governance? - Stopnjevanje odgovornosti, zakonodajnih zahtev in ambicioznosti ciljev do podjetij. - Kaj nam prinaša evropska direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti. - Najpogostejši izzivi implementacije in doseganja učinkov zelenega prehoda. Pogovor s predsednico Climate Governance Initative, Velika Britanija - Karina A. Litvack. - Predstavitev iniciative WEF: Climate Governance Initiative. - Principles for Effective Climate Governance for boards of Directors. - Chapter Net Zero. Zakaj ustanavljamo Chapter Zero Slovenija Barbara Uranjek, CEO, British-Slovene Chamber of Commerce in mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije.

PANEL: Kaj so največji izzivi zelenega prehoda za podjetja in kako jih preseči.

II. PRESEGANJE PARADOKSA VODSTVENE USPOSOBLJENOSTI Voditeljske kompetence prihodnosti s predstavitvijo rezultatov članske ankete, prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School.PANEL: Preseganje paradoksa vodstvene usposobljenosti.