O-STA

Saniramo streho Velenjskega gradu


Na rondeli Velenjskega gradu, največjem stolpu grajskega obzidja, poteka menjava s skodlami krite strehe, v 80. letih. Obnova poteka v sodelovanju in po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje. Dotrajana streha je ob deževju točila, kar je predstavljalo težave pri uporabi in razstavljanju v razstavnem prostoru pod njo. Ob menjavi strehe bodo na stolpu zamenjali tudi žlebove in strelovode.

Gre za izjemno zahteven poseg, saj je okrogel stolp na zelo težko dostopnem terenu, do kamor je zaradi ozke poti na zunanji strani grajskega obzidja tudi težava z dovozom materialov za sanacijo.

V prihodnjih letih bo potrebna tudi menjava ostalih s skodlami kritih streh grajskega obzidja, ki so prav tako dotrajane in na mnogih mestih ob deževju točijo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje