O-STA

Webinar: Praktični primeri preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in mehanizmi izogibanja nasprotju interesov, 17.11.2022

WEBINAR: Praktični primeri preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in mehanizmi izogibanja nasprotju interesov, 17. november (10.00 - 11.30)

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v tokratnem strokovnem sodelovanju v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah naslavljata teme krepitve mehanizmov, ki zmanjšujejo tveganja, povezana s prehodi med različnimi upravljavskimi funkcijami (veriženje in kopičenje funkcij, obdobje ohlajanja za politične funkcionarje), prehodov med javnim in zasebnim sektorjem (vrtljiva vrata) ter drugih okoliščin, ki povzročajo nastanek nasprotja interesov pri izvajanju pristojnosti in opravljanju nalog.

Omenjeni mehanizmi predstavljajo varovala za gospodarske družbe in subjekte javnega sektorja v postopkih imenovanja najvišje upravljavske in nadzorne funkcije. Družbe in druge subjekte javnega sektorja varujejo pred izvajanjem neprimernih ali nedovoljenih vplivov, hkrati pa predstavljajo tudi varovalo posameznikom, ki so odločevalci, in kandidatom, ki v takšne postopke vstopajo. Mehanizmi predstavljajo orodja za ustreznejše in boljše upravljanje z navedenimi korupcijskimi tveganji ter subjektom in posameznikom omogočajo neodvisno, nepristransko in odgovorno opravljanje njihovega dela.

PROGRAM:

10.00 Uvodni pozdrav: sodelovanje KPK in ZNS v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

dr. Robert Šumi, predsednik, Komisija za preprečevanje korupcije

· Predstavitev primerov iz prakse Komisije Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije

· Predstavitev primerov iz prakse za oblikovanja stališč ZNS

Gorazd Podbevšek, predsednik, Združenje nadzornikov Slovenije mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije

11.30 Zaključek