O-STA

Rižanski vodovod Koper s pilotnim projektom daljinskega odčitavanja vodomerov v Kopru, Izoli in Podgorju

Ljubljana, Koper 5. decembra - Telekom Slovenije je skupaj s partnerji Kolektor Sisteh, DS Meritve, CMC Group in Infotim Ržišnik Perc za Rižanski vodovod Koper vzpostavil pilotni projekt daljinskega odčitavanja vodomerov na več kot sto lokacijah v Kopru, Izoli in Podgorju. Rešitev omogoča daljinsko odčitavanje porabe in natančnejši obračun dobavljene vode, podroben nadzor nad vodnim omrežjem, optimizacijo upravljanja z vodnimi viri, digitalno spremljanje porabe, identifikacijo okvar in izgub ter hitro posredovanje ob morebitnih izlivih vode pri odjemalcih. Zaradi naprednih tehnologij sistem omogoča daljinsko brezžično odčitavanje vodomerov tudi na razdalji več kilometrov, poleg tega pa deluje tudi tam, kjer je brezžično odčitavanje sicer težje, kot so vodni jaški (ki so globoki, armirani in pokriti z železnim pokrovom) ter območja, kjer je signal omrežja šibkejši. Vsi podatki, ki jih sistem zbira, so varno hranjeni v Sloveniji, in sicer v podatkovnem oblaku Telekoma Slovenije. Gre za prvi takšen sistem v Sloveniji.

Pilotni projekt omogoča izjemno koristen vpogled v optimalne tehnološke rešitve, ki bodo primarno koristile Rižanskemu vodovodu Koper, hkrati pa bodo na voljo tudi drugim komunalnim podjetjem. Rešitve za infrastrukturne ponudnike bodo namreč povsem prilagojene vsakemu naročniku in njegovi obstoječi infrastrukturi.

"V Rižanskem vodovodu skušamo čim bolj izkoristiti sodobne tehnološke rešitve in digitalizirati naše delovanje, saj nam to omogoča, da smo bolj učinkoviti, hkrati pa še bolj prijazni do uporabnikov. Napredne tehnologije nam omogočajo še bolj skrbno upravljanje dragocenih vodnih virov, zaznavo izgub in spremljanje porabe, v prihodnje bomo lahko s tovrstnimi rešitvami celo zaznali večje izlive vode pri odjemalcih. Pri razvoju sodelujemo s partnerji, ki imajo znanje, izkušnje in željo, da s pomočjo sodobne tehnologije čim bolj poenostavimo odčitavanje vodomerov," je ob tem poudaril Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda Koper.

"Pri vpeljavi tovrstnih celovitih rešitev je izjemno pomembna prilagodljivost in praktične izkušnje, zato so pilotni projekti izjemno pomembni. Partnerji v projektu smo pri razvoju rešitve uporabili različne tehnologije interneta stvari za povezovanje med vodomeri in omrežjem ter različne vodomere, posebno pozornost pa smo skupaj z Rižanskim vodovodom Koper namenili tudi robustnosti sistema v t.i. robnih pogojih, kot so jaški in ostala podobna območja," je dodal Samo Turk, direktor Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije skupaj s partnerji razvija rešitev za daljinsko odčitavanje vodomerov, kar komunalnim podjetjem omogoča digitalizacijo merilnih mest (vodomerov) ter vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije ter dobave energentov, npr. vode, toplote in plina v realnem času. Implementacija rešitve je preprosta: izvede se nadgradnja obstoječega vodomera, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno, in sicer skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov.