O-STA

Jutri seja Sveta Mestne občine Velenje

19. december 2022


Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 1. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje

2. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

3. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno-pravne komisije

4. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja

5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe

6. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo

7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb

8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb

9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor

10. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin

11. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj

12. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije

13. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja

14. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje