O-STA

Študentski energetski klub vabi na kavo in krof

Predstavniki Študentskega energetskega kluba (ŠEK) vabijo vse študente Univerze v Ljubljani in druge zainteresirane v sredo, 21. decembra 2022, ob 13. uri na srečanje v avlo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Predstavili bodo klub, njegove načrte in priložnosti.

Kaj je Študentski energetski klub (ŠEK)?

ŠEK je prvi tovrstni klub pri nas z namenom povezati študente, ki delujejo na področju trajnostne energetike in zelenega prehoda ali o tem razmišljajo. Nastal je v sklopu projekta AURORA - partnerji projekta prihajajo z Danske, Portugalske, iz Slovenije, Španije in Združenega kraljestva. V omenjenem klubu bodo strokovnjaki nudili dodatno strokovno izobraževanje ter prostor za konstruktivno oblikovanje stališč do aktualnih problematik, povezanih z energetiko. Poleg tega bo ŠEK omogočal izmenjavo stališč in njihovo medijsko podporo. Člani ŠEK se pogovarjajo s Centrom za obštudijske dejavnosti Univerze v Ljubljani glede možnosti akreditacije dela v klubu kot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Tako bi bili študentje (člani ŠEK) poleg Erasmusove mednarodne študentske izmenjave med partnerji projekta AURORA lahko deležni tudi dodatnih ugodnosti - ECTS kreditnih točk. Člani kluba lahko zaradi aktualnosti in interdisciplinarnosti tematik postanejo študentje vseh študijskih smeri.

ŠEK je prisoten na štirih družabnih omrežjih: Twitter, Instagram, Facebook in LinkedIn.

O projektu AURORA

V skladu z ambicioznim novim raziskovalnim projektom se je možno učinkovito spopasti s podnebno krizo le, če so državljani opolnomočeni za veliko dejavnejšo vlogo pri preoblikovanju energetskega sektorja in tako prevzamejo pobudo pri doseganju ambicioznega cilja EU za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 55 % v tem desetletju. Projekt, ki se je začel decembra 2021 kot del evropske pobude "Green Deal", spodbuja pristop od spodaj navzgor. Za razliko od strategij in raznih političnih izjav od zgoraj navzdol, kakršnih smo bili deležni na medvladnem vrhu v Glasgowu (COP26), imajo pri tem projektu ključno vlogo državljani. Univerza v Ljubljani je eden od devetih mednarodnih partnerjev evropskega projekta.