O-STA

Dr. Bojan Kuzma prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju linearne algebre

dr. Bojan Kuzma
skupina raziskovalcev UP Famnit z dr. Bojan Kuzma

Univerza na Primorskem

Università del Litorale

University of Primorska

Titov trg 4 • SI-6000 Koper

+386 (0)5 611 75 00

info@upr.si • www.upr.si

Sporočilo za javnost

Včeraj, 19. decembra 2022, so bile podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, najvišje državne nagrade za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti v RS ter Puhove nagrade in priznanja, najvišje državne nagrade na področju izumov, tehnoloških in netehnoloških razvojnih dosežkov in uporabo znanstvenih izsledkov z vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso. Prejmejo jih raziskovalci in inovatorji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstvenoraziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Med letošnjimi prejemniki je dr. Bojan Kuzma, redni profesor in znanstveni svetnik na UP, ki je nagrado prejel za vrhunske dosežke na področju linearne algebre.

Prof. dr. Bojan Kuzma je redni profesor na UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) in znanstveni svetnik na UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM) (ter znanstveni svetnik na IMFM). Njegovo delo odlikuje močna mednarodna vpetost - deluje tako kot priznani raziskovalec na področju linearne algebre, oz. matrične teorije, ki jo pogosto prepleta z drugimi podvejami matematike kot tudi eden vodilnih strokovnjakov v teoriji ohranjevalcev. Močan pokazatelj mednarodnega vpliva pa je njegovo uredništvo v reviji Linar and Multilinear Algebra, ki velja za elitno na področju matrične teorije.

Zoisovo nagrado je prejel za delo na dveh ključnih področjih. Prva je s področja (ne)komutativnosti med elementi v različnih matematičnih strukturah, ene najpomembnejših relacij številnih matematičnih področij, pa tudi za razumevanje v kvantni mehaniki. Dr. Kuzma je v številnih člankih (s soavtorji) komutativnost preučeval prek t. i. grafa komutativnosti in na ta način problem, izhajajoč iz matrične teorije, teorije operatorjev in abstraktne algebre, povezal s teorijo grafov, tako pa (ne)komutativnost preučuje z orodji, ki kombinirajo matematične podveje.

Druga je teorija ohranjevalcev, področje, ki se zadnja desetletja sistematično razvija, tipičen problem pa zahteva karakterizacijo vseh preslikav na določeni množici (ali vektorskem prostoru) matrik/operatorjev, ki ohranjajo dano invarianto. Uporaba karakterizacij je pogosta tako v drugih vejah matematike kot v fiziki. Doprinos dr. Kuzme na področju je iznajdba orodij in pristopov, ki jih potrebujemo pri raziskovanju precej zahtevnejših nelinearnih problemov, saj njegove metode presegajo klasične okvire linearne algebre in pogosto posegajo po drugih matematičnih področjih.

Nenazadnje pa je delo dr. Kuzme pomembno tudi za področje matematike na UP z organizacijskega, strokovnega in pedagoškega vidika, saj je dolgoletni predstojnik oddelka na UP FAMNIT, koordinator študijskih programov tako na dodiplomski kot magistrski ravni ter skrbi za promocijo matematike na nacionalni in globalni ravni - slednje kot urednik revije Image, namenjeni promociji linearne algebre, ki jo izdaja International Linear Algebra Society.