O-STA

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBA): usposabljanje strokovnjakov za krožnost in naravne materiale v gradbeništvu, prenovo in urbano preoblikovanje / Predstavitev konzorcija NEBA Alliance na festivalu Novega evropskega Bauhausa v Bruslju

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBA): usposabljanje strokovnjakov za krožnost in naravne materiale v gradbeništvu, prenovo in urbano preoblikovanje

Predstavitev konzorcija NEBA Alliance na festivalu Novega evropskega Bauhausa v Bruslju

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) je vodilna pobuda Evropske komisije, katere namen je pospešiti nadgradnjo znanj in prekvalifikacijo strokovnjakov s področja arhitekture, gradbeništva in inženirstva (ACE) ter podobnih področij. Z mrežo vozlišč za usposabljanje po vsej Evropi združujejo regionalne kompetence in omogočajo dostop do vsebin o trajnostnosti, krožnosti in znanju o biotskih materialih. Močno partnerstvo univerz, regionalnih centrov za usposabljanje, organov oblasti in evropskih organizacij je predstavilo delovanje konzorcija NEBA Alliance in pričelo soustvarjati to novo platformo za gradbeni sektor.

Pospešitev prenosa znanja glede blažitve podnebnih sprememb med delavce, podjetja, oblikovalce politik in javnost je nujno potrebna zaradi pereče podnebne krize in gradbeništva, ki je odgovoren za več kot 40 % emisij toplogrednih plinov. Prav zato je Ursula Von der Leyen, predsednica Evropske komisije, novembra 2022 napovedala Akademijo Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) kot glavno in vodilno smer razvoja pobude Novega evropskega Bauhausa.

V okviru pobude bomo omogočili enostaven dostop do gradiva za usposabljanje in ponujali predavanja. Izvajali jih bomo v mednarodni mreži, ki vzpostavlja vse večje število vozlišč po vsej Evropi, in s tem zagotavlja regionalno pokritost in strokovno znanje o določenih temah. Na tak način bomo z usmerjenimi programi podpirali prehod iz linearnega in na fosilnih virih temelječega sistema, v bolj krožno, regenerativno in distributivno gospodarstvo.

Namen Akademije (NEB Academy) je povečati ozaveščenost, izboljšati znanja in spretnosti ter spodbuditi zavezanost zainteresiranih deležnikov k spodbujanju sprememb. Krepitev industrializacije na biotski osnovi in digitalizacije v gradbeništvu, drugem največjem industrijskem ekosistemu v Evropi, bo ustvarila priložnosti za privabljanje mladih talentov in usposobljenih delavcev ter prispevala k rasti krožnega biogospodarstva in uresničevanju Evropskega zelenega dogovora. Z Valom prenove pobuda podpira cilj odprtja 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v evropskem gradbeništvu.

Akademija (NEB Academy) bo vzpostavila platformo, ki bo omogočala usklajevanje visokokakovostnih usposabljanj s potrebami po znanju in spretnostih ter zahtevami različnih ciljnih skupin. Vzpostavitev osrednjega portala in zbirke podatkov o certificiranih gradivih za usposabljanje, predavanjih in modulih ter izbor najboljših pedagoških praks bo omogočila široko razširjanje usposabljanja o biotskih materialih v trajnostnem gradbeništvu. Z upravljanjem zbirke predavanj Akademije (NEB Academy), ki jo bomo sprotno preverjali glede na tematska področja in vrednote NEB, bo učiteljem in udeležencem usposabljanja omogočala, da takoj poiščejo najprimernejše možnosti za usposabljanje.

Izjave

"Usposabljanje akterjev v celotnem ekosistemu gradbeništva, po vsej Evropi, bo pripomoglo k večji uporabi biomaterialov in več ljudi bo imelo dostop do zdravih in lepih stavb za delo, bivanje in učenje."

Prof. dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Slovenija, koordinatorka NEBA Alliance

"Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki združuje 14 evropskih partnerjev in je pripravljen vzpostaviti mrežo za usposabljanje po vsej Evropi. To bo trdna podpora za evropsko gradbeno industrijo, ki bo obravnavala pomanjkanje delovne sile in spodbujala izmenjavo znanja, vključno s trajnostnimi rešitvami na biotski osnovi, kot je krožna uporaba lesa in drugih inovativnih materialov."

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

"Novi evropski Bauhaus želi v naše bivalne prostore vnesti Evropski zeleni dogovor. Da bi bil uspešen, moramo gradbeništvo opremiti z veščinami in znanjem, ki jih potrebuje za izkoriščanje potenciala trajnostnih rešitev. Namen Akademije NEB je prispevati pomembne spremembe."

Iliana Ivanova, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade

"Pozdravljam konzorcij Akademije novega evropskega Bauhausa (NEBA Alliance), ki bo s svojim raznolikim strokovnim znanjem in izkušnjami po vsej Evropi obravnaval vrzeli v znanju in spretnostih v trajnostnem in krožnem gradbeništvu ter ustvaril boljše zaposlitvene možnosti na regionalni in nacionalni ravni. Hkrati pa v gradbeništvu spodbujal visoko kakovost in vključenost."

Elisa Ferreira, Evropska komisarka za kohezijo in reforme

Vir uradnega sporočila za javnost Evropske komisije (v angleškem jeziku):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6593

Forum na festival NEB 2024 - uradna otvoritev konzorcija NEBA Alliance (v angleškem jeziku):

https://new-european-bauhaus.europa.eu/festival/forum_en

Kontakt


Univerza na Primorskem | NEBAP Hub

Sedež: Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija

Lokacija delovanja: InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola

Vodja: prof. dr. Andreja Kutnar

T: +386 (0)40 282 944 | E-mail: nebap-hub@upr.si

Sledi nam na LinkedIn !

https://bit.ly/nebali

Prenesite komplet PR:

https://bit.ly/nebapk1

Financiranje

The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members under Horizon Europe grant no. 101160532 | cordis.europa.eu/project/id/101160532

Splošne informacije

Konzorcij NEBA Alliance

NEBAP Hub: 1. Univerza na Primorskem, Slovenija, ponuja izobraževanje na področju raziskav in izobraževanja o trajnostnih grajenih okoljih. Gosti katedro UNESCO za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini in je ustanovila začetno vozlišče NEB Academy Pioneer Hub. upr.si

2. Holzbau Austria, Zveza avstrijskih mizarjev, ki zastopa obrtna MSP podjetja in je partner pri nacionalni in evropski standardizaciji (Timber Construction Europe). holzbauaustria.at

3. Lodz University of Technology, Poljska, je vodilna univerza na področju arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja, prilagodljive ponovne uporabe, urbane regeneracije, ohranjanja dediščine, naravnih rešitev v arhitekturi in urbanizmu ter digitalnih tehnologij (BIM, GIS). p.lodz.pl/en

Nordic Bauhaus Hub: 4. RISE Research Institutes of Sweden je nacionalni inštitut in inovacijski partner, ki deluje na področju upravljanja sprememb, uporabnih raziskav in razvoja, preskušanja, pregledovanja in certificiranja ter vseživljenjskega učenja. ri.se

5. Aalto University združuje umetnost in znanost ter je vodilna nordijska univerza na področju visokošolskega izobraževanja o oblikovanju, arhitekturi, umetnosti in medijih. Priznani oddelek za arhitekturo se osredotoča na trajnostno gradnjo in je aktiven na področju multidisciplinarnih raziskav življenjskih okolij. aalto.fi

6. Estonian Academy of Arts je edina javna univerza v Estoniji, ki nudi visokošolsko izobraževanje na področju likovne umetnosti, oblikovanja, arhitekture, medijev, vizualnih študij, umetnostne zgodovine in konservatorstva ter možnosti vseživljenjskega učenja prek Odprte akademije. artun.ee

Central Hub: 7. Bauhaus Earth je "think tank" s sedežem v Berlinu, ki se ukvarja z globalnimi vplivi stavb na podnebje, političnimi načrti za biotske materiale, upravljanjem spremembe in programi krepitve zmogljivosti za javne uprave. bauhauserde.org

8. TU Delft je med najbolje uvrščenimi univerzami v Evropi na področju gradbeništva, arhitekture in strojništva. Je vodilna na področju spletnega izobraževanja z več kot 3,5 milijona študentov po vsem svetu, ponuja 130 MOOC, 10 spletnih akademskih predmetov, 45 strokovnih izobraževalnih predmetov, 35 kratkih programov, ki jih izvaja 400 predanih predavateljev. https://online-learning.tudelft.nl

South Hub: 9. IAAC Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Španija, je pionir na področju oblikovanja in urbanizma, trajnostne gradnje, tehnologije materialov, digitalne izdelave, naprednega in ekološkega oblikovanja, robotike, praktičnega izobraževanja na področju oblikovanja in gradnje. iaac.net

10. Regione Liguria je teritorialna javna ustanova, ki se ukvarja z intenzivno krepitvijo zmogljivosti na področju tem in kulture NEB za zainteresirane deležnike, kot so občine, pokrajine, upravni organi parkov, raziskovalni organi, podjetja, izobraževalni akterji, združenja državljanov in terciarni sektor. regione.liguria.it

11. CESEFOR Foundation regije Kastilja in Léon v Španiji spodbuja celotno gozdno lesno vrednostno verigo k trajnosti, biogospodarstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Glavna prednostna naloga je izpopolnjevanje in nova delovna mesta v lesni gradnji in sektorju habitatov. cesefor.com

EU Outreach Hub: 12. InnovaWood je evropska mreža za raziskave, inovacije in izobraževanje v lesarstvu z več kot 70 organizacijami iz 30 evropskih držav. IW predseduje zavezništvu Wood4Bauhaus, ki ga sestavlja pet evropskih krovnih organizacij v lesarstvu. innovawood.com

13. EAAE European Association for Architectural Education je mednarodna organizacija več kot 150 arhitekturnih šol, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti arhitekturnega izobraževanja in spodbujanje kakovosti arhitekture v Evropi. eaae.be

14. BOKU / European Bioeconomy University je mreža osmih vodilnih univerz v vseh sektorjih biogospodarstva. Članice EBU si izmenjujejo znanje ter se medsebojno podpirajo pri evropskih projektih v okviru programov Obzorje, Erasmus, Marie Curie-Sklodoswka in drugih. Univerza BOKU na Dunaju trenutno predseduje EBU. european-bioeconomy-university.eu

EC CORDIS spletna stran (v angleškem jeziku) cordis.europa.eu/project/id/101160532