O-STA

Usmerjanje državljanske znanosti v novo smer: Zaključuje se mednarodni projekt Step Change

Fotografija z dogodka 1
Fotografija z dogodka 2
Fotografija z dogodka 3
Fotografija z dogodka 4
Fotografija z dogodka 5
Fotografija z dogodka 6

Pretekli teden je na Dunaju potekala 5. konferenca Evropskega združenja za državljansko znanost (European Citizen Science Association - ECSA), v sklopu katere je bil organiziran tudi zaključni dogodek mednarodnega projekta Step Change. Pod geslom "Usmerjanje državljanske znanosti v novo smer, korak za korakom," so partnerji predstavili rezultate vseh delovnih skupin (Citizen Science Initiatives) in horizontalnih dejavnosti. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki UP FAMNIT, ki je vodilna partnerica projekta.

V sklopu konference je v dunajskem Prirodoslovnem muzeju potekal tudi pridruženi dogodek z naslovom "Citizen Science Day". Predstavniki skupine za molekularno ekologijo z UP FAMNIT so predstavili različne metode monitoringa prostoživečih živali v Sloveniji (foto pasti, aplikacija SRNA, eDNA) ter z otroci izvedli kratko spominsko igro v povezavi z aplikacijo SRNA (aplikacija za monitoring prostoživečih živali).

ECSA 2024 je potekala pod pokroviteljstvom dr. Alexandra Van der Bellena, predsednika Republike Avstrije.

O projektu Step Change

Mednarodni projekt Step Changepoteka pod okriljem programa Obzorje 2020, vodi in koordinira ga Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Vodja projekta, vrednega dobrih 2 milijona evrov, je prof. dr. Elena Bužan. Step Change se je začel marca 2021 in temelji na strokovnem znanju 11 partnerjev iz 7 evropskih držav in Ugande.

Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano. Splošni cilj projekta je raziskati potencial državljanske znanosti in oblikovati priporočila in instrumente za boljše utrjevanje tega pristopa v institucijah za raziskave in inovacije.

V Sloveniji se iniciativa osredotoča na problematiko prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zvezo Slovenije (LZS).

Projekt se bo uradno zaključil 30. aprila 2024.