O-STA

Mednarodni dan izobraževanja 2023

Generalna skupščina Združenih narodov je 24. januar razglasila za mednarodni dan izobraževanja, s katerim želi poudariti vlogo izobraževanja za mir in razvoj. Izobraževanje je človekova pravica, javno dobro in javna odgovornost.

V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2020/21 v vrtce vključenih skoraj 84 % otrok ustrezne starosti.

V 980 vrtcih je za otroke skrbelo 13.200 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov.

V 821 osnovnih šolah je bilo 195.414 učencev in 19.614 učiteljev.

6.299 srednješolskih učiteljev je poučevalo 74.414 dijakov in dijakinj.

Največ dijakov (49,8 %) je bilo vpisanih v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, največ dijakinj (42,3 %) pa v srednje splošno.

V terciarno izobraževanje je bilo vpisanih 81.715 študentov, pedagoških delavcev na tej stopnji pa je bilo 5.540.

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove so obsegali 5,7 % BDP.