O-STA

Podelili bomo 4 koncesije za zdravnike splošne in družinske medicine


30. januar 2023


V Mestni občini Velenje se zavedamo, kako resno je stanje na področju zdravstva zaradi pomanjkanja zdravnikov, zato bomo jutri, 31. januarja, na spletni strani www.velenje.si in na portalu javnih naročil www.enarocanje.si objavili Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje. Ponudbe morajo prispeti na Mestno občino Velenje najkasneje do 20. 2. 2023 do 10.00.

Javni razpis bo trajal do 20. februarja 2023, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi). Predmet javnega razpisa je podelitev štirih koncesij za opravljanje programa zdravstvene dejavnosti Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (VZD 302 001) na podlagi Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/23).

Koncesija se podeli, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje