O-STA

Mestni svet Mestne občine Celje potrdil letošnji proračun v prvem branju

Celje, 21. februar 2023 - Mestni svet Mestne občine Celje je danes na svoji drugi redni seji obravnaval in sprejel občinski proračun za leto 2023 v prvem branju. Skupni prihodki proračuna so predvideni v višini 77,4 milijona evrov, odhodki pa bodo znašali 81,3 milijone evrov.

Priprava letošnjega proračuna je bila v okoliščinah energetske in siceršnje draginje, naraščajočih stroškov izdelkov in storitev, zagotavljanja zakonskih obveznosti, v obdobju, ko še ni evropskih razpisov za novo finančno perspektivo ter ob željah ožjih delov lokalne skupnosti, precejšen izziv.

Proračun za letošnje leto je kljub vsemu še vedno investicijsko obsežen, pri čemer vključuje tudi več projektov, ki se letos zaključujejo, pa tudi nove investicije, za kar je skupno namenjenih nekaj več kot 30 milijonov evrov. V tem letu se načrtuje zaključek projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje in Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje (Centralka), dokončanje Fotohiše Pelikan, prenova atletske steze na stadionu Kladivar, rekonstrukcija stavbe zdravstvenega doma in začetek del za celotno rekonstrukcijo Razlagove ulice, izvedba rondoja na Pucovi ulici, izgradnja varovanih stanovanj na Vodnikovi ulici in ureditev Kareja 7, začenja se priprava dokumentacije za sklop projektov s področja zagotavljanja poplavne varnosti. Med večje investicije sodijo še ureditev Obrtne ceste, ureditev Ceste v Lokrovec, projekt Ekonomsko poslovna cona Trnovlje jug itd. Leto bo namenjeno tudi izboru in pripravi dokumentacije za projekte, ki jih bomo v tekoči finančni perspektivi izvajali v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb in bodo vezani na urbano prenovo, trajnostno mobilnost in zeleno infrastrukturo.

Občinska uprava bo do naslednje seje, ki bo 22. marca 2023, zavzela stališča do predlaganih pripomb proračuna, ki so jih podali v mestnih četrtih in lokalnih skupnosti ter svetniki na današnji seji in jih vključila v obravnavo za drugo branje.

Mestni svet je na seji tudi potrdil predlog prejemnikov najvišjih občinskih priznanj - celjskih grbov, ki bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprila.

O predlogu smo vas seznanili že pred dnevi, seznam prejemnikov je naveden na spodnji povezavi.

https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/8102-mestni-svet-bo-odlocal-o-nominaciji-za-naziv-castnega-mescana-in-nominacijah-za-prejemnike-desetih-celjskih-grbov