O-STA

Celje in Šabac tudi uradno pobratena

Celje, 23. april 2024 - Župan Matija Kovač je včeraj ob občinskem prazniku v Šabcu z županom mesta Šabac dr. Aleksandrom Pajićem slavnostno podpisal listino o pobratenju mest Celje in Šabac. S podpisom te listine sta se vodilna predstavnika obeh mesta zavezala, da bosta spodbujala in razvijala neposredno sodelovanje na področju izobraževanja, kulture, športa, turizma in gospodarstva ter tako prispevala k boljšemu poznavanju in promociji pobratenih mest.

Sodelovanje Mestne občine Celje z mestom Šabac v Republiki Srbiji sega v leto 2012, ko sta mesti podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju. Z njo sta se partnerski mesti zavezali, da si bosta prizadevali za vzpostavitev tesnejših povezav, da bosta krepili prijateljstvo, mir in enakopravnost med narodi in pripomogla k razvijanju evropskih načel odprtosti, razumevanja in tolerance. Prav tako sta se Celje in Šabac zavezala, da bosta podpirala vse dejavnosti, ki vodijo k pristnim in ustvarjalnim medsebojnim odnosom in sodelovanju meščanov, organizacij, skupnosti in društev.

V minulem več kot desetletje dolgem obdobju od podpisa listine sta mesti vzdrževali odnose predvsem med mladimi, ki so prihajali na zimsko šolo v naravi na Celjsko kočo in se srečevali s svojimi celjskimi vrstniki.

Predstavniki obeh mest so v zadnjem obdobju ugotavljali, da imata Celje in Šabac veliko podobnih izzivov in možnosti za povezovanje, še posebej na področju šolstva, kulture in mladih, ki jih želimo podpirati in spodbujati v obeh mestih.

Pobudo župana Šabca dr. Aleksandarja Pajića za nadgradnjo sodelovanja in uradno pobratenje obeh mest je na zadnji seji potrdil tudi Mestni svet Mestne občine Celje.

Delegacija Mestne občine Celje si je med obiskom Šabca ogledala mesto, ki te dni praznuje, se srečala s predstavniki mesta, obisk pa izkoristila za pogovore o možnih načinih bodočega sodelovanja. Jeseni bo slavnostni podpis listine o pobratenju še v Celju.