O-STA

Ne le 8. marca, temveč 365 dni: Izzivi prenosa EU direktive za krepitev spolne enakosti v prakso

Tudi letos ob mednarodnem dnevu žena smo skupaj z Združenjem Manager, organizirali dogodek z namenom spodbujanja spolne uravnoteženosti v organih odločanja gospodarskih družb. Konec preteklega leta je stopila v veljavo Evropska direktiva o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih. Na dogodku smo predstavili predlog obeh združenj za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo in kakšni so izzivi, ki nas čakajo.

Stanje glede spolne uravnoteženosti v upravah in nadzornih svetih državnih in javnih delniških družb se sicer izboljšuje, vendar pa po poskusu samoregulacije na tem področju zdaj uvajamo zakonsko regulacijo, ki nam jo narekuje evropska direktiva, in ta prinaša tudi sankcije. Le še do 30. junija 2026 imamo čas, da spolna uravnoteženost v organih upravljanja in nadzora postane nekaj običajnega.

Ženske so seveda drugačne od moških, a na koncu samo to: drugačne.

Konec lanskega leta je stopila v veljavo Evropska direktiva, zdaj se tudi v Sloveniji pripravlja ustrezna zakonska ureditev tega področja. Cilj je zagotoviti dejansko spolno enakost med moškimi in ženskami v delovnem življenju. Kot je zapisano v direktivi, je pomembno, da vsaka družba, ki kotira na borzi, oblikuje politiko enakosti spolov, da bi dosegla bolj uravnoteženo zastopanost spolov na vseh ravneh.

O evropski perspektivi spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora je na današnjem dogodku spregovorila Hedwige Nuyens predsednica evropskega združenja European Women on Boards. "V šestih državah, ki so uvedle zavezujoče spolne kvote, so že vidni rezultati. Število žensk na vodilnih položajih je petkrat višje kot pred uvedbo kvot. V državah, kjer ukrepi niso sprejeti, pa se je njihovo število v 20 letih povečalo le za 1,5-krat." A kvote je treba postaviti dovolj visoko, pravi. Po njenih besedah je 40 % učinkovit cilj, ki ga je treba doseči za uravnoteženo zastopanost spolov.

Med novoimenovanimi člani nadzornih svetov 28 % žensk V četrtem letu spremljanja stanja glede uravnotežene spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Deloitte ugotavljata, da le 18 izmed 55 borznih in državnih družb v upravljanju SDH že danes izpolnjuje cilje iz pobude ZNS 40/33/2026 in evropske direktive, kar je manj kot tretjina. Ob tem jih je kar 15 % brez spolne raznolikosti v teh organih.

Čeprav se je v tem obdobju spolna zastopanost v upravah izboljšala, pa gre tudi za spremembe vzorca družb - nekatere so namreč izstopile s trga vrednostnih papirjev - in v redkih primerih tudi velikosti uprav, poudarja mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS. In dodaja: "Na področju spolne zastopanosti v nadzornih svetih je trend še počasnejši kot pri upravah družb. Opazili pa smo pomemben napredek v glasovanju SDH na skupščinah družb, ki jih upravlja. Medtem ko je bilo konec leta 2021 med novoimenovanimi člani nadzornih svetov le 11 % žensk, jih je bilo konec leta 2022 že 28 %."


Vabljeni k ogledu posnetka, ki je dostopen na: https://www.zdruzenje-ns.si/aktualno/novice/izzivi-prenosa-eu-direktive-za-krepitev-spolne-enakosti-v-prakso-2023-03-02#gallery