O-STA

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani se je pridružila Univerzitetni mreži za otroke v oboroženih spopadih (Universities Network for Children in Armed Conflict - UNETCHAC)

UNTECHAC je globalno združenje, ki načrtuje, spodbuja in izvaja raziskave, analize, izobraževanja za univerze, Evropsko unijo, Združene narode (ZN) in druge javne in zasebne, nacionalne in mednarodne organizacije, glede tematike otrok prizadetih z oboroženimi spopadi. Posebej z združenjem sodeluje pisarna posebne svetovalke Generalnega sekretarja ZN za otroke v oboroženih spopadih.

Na podlagi strokovnega sodelovanja s prof. dr. Vasilko Sancin je združenje k članstvu med prvimi povabilo tudi Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Podpisna slovesnost, kjer so pristopno deklaracijo podpisali dekan PF, prof. dr. Saša Zagorc, predsednik UNETCHAC ter nekdanji predsednik Mednarodnega tribunala za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY), prof. dr. Fausto Pocar, ter generalna sekretarka UNETCHAC, prof. dr. Laura Guercio, je potekala 11. maja 2023 v Ljubljani, ob mednarodni znanstveni konferenci Responsibility to Protect in Theory and Practice, na kateri so v panelu o odgovornosti zaščititi in varstvu otrok sodelovali tudi člani UNETCHAC (več na: www.R2Pconference.com).