O-STA

Podpisan sporazum o sodelovanju med državnim odvetništvom in Pravno fakulteto UL

Dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Saša Zagorc in generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Državnim odvetništvom Republike Slovenije (DO RS) in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani (Pravna fakulteta UL), na podlagi katerega si bo Pravna fakulteta UL prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem DO RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na DO RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo DO RS prizadevalo omogočiti vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu DO RS. Pravna fakulteta UL bo v sklopu sodelovanja, kakor je v praksi potekalo tudi že doslej, vabila državne odvetnike in strokovne sodelavce, da predavajo, so somentorji pri magistrskih nalogah in da na druge načine sodelujejo v pedagoškem procesu ter po možnosti tudi pri raziskovalnem delu fakultete. Pogodbeni stranki se bosta vzajemno vabili na dogodke ter se obveščali o projektih in dejavnostih.

Po podpisu je dekan, prof. dr. Saša Zagorc, poudaril, da se je vodstvo v zadnjem času še intenzivneje kot prej lotilo spodbujanja tovrstnega sodelovanja svojih zaposlenih pri različnih cehovskih organizacijah (podoben sporazum je bil z Vrhovnim državnim tožilstvom podpisan aprila letos[footnoteRef:1]), saj to koristi tako študijskemu kot raziskovalnemu procesu na fakulteti, s tem pa ima pozitivne učinke tudi na študente in njihovo možnosti pridobiti si praktičnih in za poznejšo karierno pot uporabnih znanj. Kar je seveda v skladu z osnovnim poslanstvom fakultete. Je pa vnovič poudaril, da ta sporazum v ničemer ne omejuje inovativnih pristopov zaposlenih na fakulteti: "Nasprotno, tovrstne inovacije so pogosto zgolj začetek in pot k formaliziranju in širitvi dobrih praks na druge sodelavce na fakulteti, pa tudi med partnerskimi organizacijami." [1: Več na <Pravna fakulteta " Podpisan sporazum o sodelovanju med vrhovnim državnim tožilstvom in Pravno fakulteto (uni-lj.si)>.]

Podpisani sporazum je le še eden v vrsti korakov, ki jih na fakulteti izvajajo na poti povezovanja med pedagoškim procesom in prakso, vse s ciljem napredka pravne znanosti in še večje kakovosti diplomantov naše najstarejše in najugledneje pravne fakultete. Hkrati je treba poudariti, da se sporazum v bistvu že izvaja tudi v praksi, saj sta obe instituciji, skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, pred dobrim tednom oddali prijavo skupnega "študentskega projekta za trajnostni razvoj", na temo vloge državnega odvetništva v upravnem sporu (konkretno v imenu Pravne fakultete UL doc. dr. Bruna Žuber). Cilj projekta je preučiti, kako lahko državno odvetništvo kot tožnik oziroma kot zastopnik prispeva k povečanju učinkovitosti odločanja v upravnem sporu in podati konkretne predloge v zvezi s tem, kar nedvomno prispeva k doseganju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.