O-STA

Srečanje predsednikov in koordinatorjev krajevnih skupnostih in mestnih četrti

MESTNA OBČINA CELJE

KABINET ŽUPANA

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

T 03 42 65 650

kabinet-zupana@celje.si

www.celje.si

DŠ 56012390

Sporočilo za javnost

Celje, 22. junij 2023 - Mestna občina Celje je na delovno srečanje z v. d. direktorjem in strokovnimi sodelavci občinske uprave povabila predsednike svetov in koordinatorje ožjih delov.

Predstavniki občinske uprave so med drugim predstavili dobre prakse glede različnih modelov financiranja ožjih delov v nekaterih drugih občinah ter spregovorili o predlogu uvedbe participativnega proračuna Mestne občine Celje ter nagovorili aktualne izzive, s katerimi se srečujejo v ožjih delih.

S predsedniki in koordinatorji so se pogovarjali o uresničevanju Trajnostne strategije za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje, ki bo za to, da uspešno uresniči svoje cilje ter okrepi medgeneracijski dialog v skupnosti, potrebovala močno in odločno podporo ožjih delov. Zahvalili so se predsednikom in koordinatorjem za sodelovanje v projektu Aktivne počitnice, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom, Javnim zavodom Socio in Ljudsko univerzo Celje.

Strokovna služba je predstavila tudi aktivnosti v zvezi s projektom Upravljanje mobilnosti v MOC oz. prihajajočo mestno aplikacijo in kartico Centralka. Podrobneje bomo projekt predstavili tudi v posameznih ožjih delih.

Napovedali smo jesensko čistilno akcijo, ki bo 29. in 30. septembra, in v kateri vedno zelo aktivno sodelujejo tudi mestne četrti in krajevne skupnosti.

***

Celje, 22. junij 2023

Številka zadeve: 091-7/2022