O-STA

Izvršni odbor LDS Tržič ni zadovoljen s stanjem v občini

Izvršni odbor LDS Tržič je na današnji seji obravnaval tudi trenutno stanje v občini. Natančno ga kaže že drugi rebalans občinskega proračuna v letošnjem letu. Stanje občinskih financ je slabo na kar kaže visok primanjkljaj v višini 171,9 mio SIT in zadolževanje v višini 125 mio SIT. Poleg tega so povsem nerazumljive spremembe, ki jih predvideva ta rebalans. Tako se povečujejo investicije v občinsko stavbo (indeks 154), sredstva za praznike, reprezentanco, protokol (144), mednarodno sodelovanje (170), poletne prireditve (114) in glasilo Tržičan (116), znižujejo se pa sredstva za javna dela (74), socialno skrbstvo (97), subvencije stanarin (19), pospeševanje razvoja gospodarstva (83) ter urejanje podeželja in razvoj demografsko ogroženih območij (6). Tako rebalans jasno kaže od kje se prelivajo sredstva za prireditve na katerih se kaže in nastopa župan Pavel Rupar. Na škodi je papredvsem nižji socialni sloj in gospodarstvo!