O-STA

LDS Tržič: Občinski nadzorni odbor naj odstopi!

Izvršni odbor LDS Tržič je na današnji seji med drugim obravnaval tudi delo občinskih organov. Še najbolj so nezadovoljni z delom nadzornega odbora, ki je neučinkovit in ne opravlja z zakonom predpisanih nalog. Ugotavljajo, da sploh ni odreagiral na županovo trošenje znatnih sredstev za odvetnike in izgubljene tožbe. Opozarjajo na dejstvo, da v Sloveniji ni nobene občine kjer bi se župan toliko tožaril na sodiščih ter imal tudi toliko izgubljenih tožb. Ker občinski nadzorni odbor tega negospodarnega trošenja občinskega denarja ne opazi, LDS Tržič zahteva njegov odstop!

Lep pozdrav!
Anton Horvatič
predsednik OO LDS Tržič