O-STA

Izjava za javnost – predloga LDS za občinska priznanja

Občinski odbor LDS Tržič predlaga za dobitnika letošnjih občinskih priznanj g. Pavleta Hudobivnika in podjetje Peko INDE d.o.o..

Pavel Hudobivnik že leta zelo zavzeto deluje na področju gasilstva. Ima zelo velike zasluge za odlično organizirano gasilstvo v občini. O tem priča tudi zelo številčno članstvo in podmladek. Posebej je potrebno izpostaviti tudi njihovo pripravljenost pomagati ne samo ob požarih temveč tudi ob drugih naravnih nesrečah in ob različnih prireditvah.

Peko INDE d.o.o. je uspešno invalidsko podjetje. Predstavlja dober primer kako se na lahko na human način rešuje problem delavcev, ki so na trgu delovne sile težje zaposljivi. Kljub temu se uspešno kosajo s konkurenco in stalno izboljšujejo poslovne rezultate.